Doporučené použití pro klinické účely

 

Maligní onemocnění

CA 125 je exprimován u 80 % karcinomů ovárií serózního (nemucinózního) typu. V přítomnosti maligního procesu koreluje jeho hladina obvykle s nádorovou hmotou. Senzitivita u dalších gynekologických nádorů je nižší. Produkce CA125 u karcinomů mléčné žlázy, pankreatu, plic, žlučových cest reflektuje obvykle postižení pleury a peritonea. Zvýšená hladina CA 125 byla prokázána u hepatocelulárního karcinomu.

Vyšetření CA 125 bývá nejčastěji užito k monitorování průběhu onemocnění (detekce relapsu či rozsevu onemocnění a odpovědi na léčbu).  Serózní typ karcinomu ovarii, kde je CA 125 markerem první volby, vykazuje senzitivitu až 90 % (cut-off 65 kU/l).  Nárůst koncentrace markeru může předcházet klinickou diagnózu o 1–8 měsíců. Při dokonalém odstranění primárního tumoru klesá koncentrace CA 125 o 75–90 % během prvního týdne (často exponenciálně), do 2–3 týdnů se hodnoty normalizují. Přetrvávající vysoké hodnoty mohou být indikací k „second look“ operaci.

Vyšetření hladiny CA125 za účelem screeningu karcinomu ovárií je prováděn pouze v případě rodinné predispozice. Vzhledem k nízké senzitivitě a specificitě není vhodné provádět screening u nesymptomatické populace.

Kombinované testování

Zvýšení záchytu karcinomu ovaria je možné použitím kombinace vyšetření CA 125 a HE4.

 

Benigní onemocnění, jiné příčiny falešné pozitivity CA 125 v séru

Koncentrace se mohou pohybovat až do 65 kU/l, u chronických onemocnění jater či u peritonitidy mohou dosahovat i vyšších hodnot. Zvýšené hodnoty mohou rovněž vykazovat  benigní onemocnění ovarií a endometria, leiomyom, selhání ledvin. Zvýšení CA 125 je možno pozorovat u těhotenství, během menstruace nebo při endometrióze.

Zvýšené hladiny CA 125 v séru způsobené nemaligním onemocněním obvykle zahrnuje jakékoli

dráždění serózních blan, dále chronická onemocnění jater, peritonitidu, benigní onemocnění ovarií a

endometria, leiomyom nebo selhání ledvin.

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

1.     Encyklopedie laboratorní medicíny_2012

2.     Doporučení České společnosti klinické biochemie (ČSKB ČLS JEP), České onkologické společnosti (ČOS ČLS JEP), České společnosti nukleární medicíny (ČSNM ČLS JEP) - sekce imunoanalytických metod k využití nádorových markerů v klinické praxi

3.     Meyer, T., Rustin, G.J.S.: Role of tumor markers in monitoring epithelial ovarian cancer. Br.J.Cancer, 82, 2000, 1535-1538.

4.     Fateh-Moghadem, A., Stieber, P.: Sensible use of tumor markers. J. Hartmann Verlag GMBH, 1993.

5.     Masopust, J.: Klinická biochemie. Požadování a hodnocení biochemických vyšetření. Karolinum Praha, 1998.