Klinick√© vyuŇĺit√≠:

Protil√°tky proti tyreoid√°ln√≠ peroxid√°ze (Ab-TPO) jsou hlavn√≠m markerem autoimunitn√≠ chronick√© lymfocyt√°rn√≠ tyreoditidy (Hashimotovy tyreoiditidy), Hodnoty Ab-TPO jsou zv√ĹŇ°eny u v√≠ce neŇĺ 90% pacientŇĮ a nalezen√© koncentrace odpov√≠daj√≠ intenzitńõ a prŇĮbńõhu choroby. U Hashimotovy choroby je opodstatnńõn√© stanoven√≠ obou autoimunn√≠ch protil√°tek Ab-TPO i Ab-hTG.

U Graves-Basedowovy choroby jsou Ab-TPO pŇô√≠tomny asi u 70-75% nemocn√Ĺch, hodnoty obvykle neb√Ĺvaj√≠ pŇô√≠liŇ° vysok√©.

M√≠rnńõ zv√ĹŇ°en√© hodnoty mohou b√Ĺt u subakutn√≠ tyreoditidy, pokud pŇôech√°z√≠ do chronick√© autoimunitn√≠ tyreoiditidy, rovnńõŇĺ se nal√©zaj√≠ i u 1-5 % jedincŇĮ zdrav√© populace.

Zv√ĹŇ°en√© koncentrace Ab-TPO se vyskytuj√≠¬† u poporodn√≠ tyreoiditidy. Toto onemocnńõn√≠ se mŇĮŇĺe u Ňĺen objevit jiŇĺ v prŇĮbńõhu tńõhotenstv√≠ nebo po porodu. Poporodn√≠ tyreoiditida se vyskytuje v prŇĮmyslov√Ĺch zem√≠ch s frekvenc√≠ asi 4,9 % s velk√Ĺmi region√°ln√≠mi v√Ĺkyvy.

Eufunkńćn√≠ osoby s pozitivn√≠mi protil√°tkami maj√≠ vyŇ°Ň°√≠ riziko pozdńõjŇ°√≠ poruchy funkce s n√°sledkem postupn√© destrukce Ňĺl√°zy a rozvojem hypofunkce, sp√≠Ň°e v√Ĺjimeńćnńõ mŇĮŇĺe vzniknout hyperfunkce.

Kontroln√≠ vyŇ°etŇôen√≠ hladin Ab-TPO a Ab-Tg pŇôi jasn√© indikaci postańćuje 1x za 2 roky, u vysoce rizikov√Ĺch pacientŇĮ (napŇô. polyglandul√°rn√≠ autoimunitn√≠ onemocnńõn√≠, diabetes mellitus I. typu, c√©liakie) 1x rońćnńõ, d√°le pak pŇôed zah√°jen√≠m l√©ńćby nńõkter√Ĺmi l√©ky (napŇô.amiodaron).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura:

1.     Doporuńćen√≠ pro laboratorn√≠ diagnostiku funkńćn√≠ch a autoimunn√≠ch onemocnńõn√≠ Ň°t√≠tn√© Ňĺl√°zy

AutoŇôi: doc. MUDr. ZdeŇąka L√≠manov√°, CSc. ‚Äď za ńĆES JEP, MUDr. Richard Pikner, Ph.D. ‚Äď za ńĆSKB JEP Ing. Drahom√≠ra Springer, Ph.D. ‚Äď za ńĆSKB JEP

Klinick√° biochemie a metabolismus 1/2011

2.     Encyklopedie laboratorn√≠ medic√≠ny, Encyklopedie laboratorn√≠ medic√≠ny_2012