Použití pro klinické účely:

Stanovení TSH má klíčovou úlohu při diagnostice poruch funkce štítné žlázy. Hlavním klinickým použitím  je průkaz hypofunkce nebo hyperfunkce, monitorování substituční léčby u hypotyreózy nebo antityreoidální léčby u pacientů s tyreotoxikózou, sledování suprese T4 u studených uzlů nebo netoxické strumy. 

TSH v těhotenství:

Referenční meze jsou  závislé na trimestru, populaci a metodě. Bylo prokázáno, že i „vyšší normální“ hodnoty TSH v 1. trimestru jsou spojeny se zvýšeným rizikem potratu a úmrtí plodu či novorozence (Benhadi et al., 2009). Na základě publikovaných studií se doporučuje aproximovat horní mez TSH v těhotenství jako hodnotu horní hranice normy obvyklé metody pro netěhotné zmenšenou o 1,5 mIU/l (ve shodě s doporučeními ATA − Stagnaro-Green et al., 2011).

 

Schematický postup vyšetřování při podezření na hypertyreózu:

 

 

 

 

 

Schematický postup vyšetřování při podezření na hypotyreózu:

 

 

 

 

Zdroj informací:OSN-S

1.     Encyklopedie laboratorní medicíny_2012

2.     Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy Autoři: doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc. – za ČES JEP, MUDr. Richard Pikner, Ph.D. – za ČSKB JEP, Ing. Drahomíra Springer, Ph.D. – za ČSKB JEP, Klinická biochemie a metabolismus 1/2011

http://www.cskb.cz/res/file/KBM-pdf/2011/2011-1/dop-thyreo.pdf

3.     Doporučení pro diagnostiku a léčbu onemocnění štítné žlázy v těhotenství a pro ženy s poruchou fertility http://www.cskb.cz/res/file/KBM-pdf/2013/2013-1/abstrakta/KBM_1_2013_dopor.pdf