Klinické využití:

PomÄ›r Ca/kreatinin v moÄŤi informuje orientaÄŤnÄ› o kalciurii, lze jej použít i v případech nekvantitativnĂ­ho sbÄ›ru moÄŤe nebo v případech pochybnosti o správnosti sbÄ›ru.

 

OSN-SSynonymumOSN-E : NordinĹŻv index

 

OSN-S OSN-EOSN-SPředpoklady a možnosti použití a provedení výpočtuOSN-E

Vzorek moče za kontrolované (dostatečně vysoké) diurézy. Současné stanovení vápníku a kreatininu v moči za předpokladu normálních renálních funkcí a nezvýšené resorpce vápníku.

 

OSN-SOmezení výpočtuOSN-E

Hodnoty poměru jsou závislé na přívodu kalcia potravou a do určité míry i na diuréze. Doporučuje se vyšetření při kontrolované zvýšené diuréze (cca 100 ml moče/hodinu). Zdrojem rozptylu je rovněž kolísání vylučování kreatininu v průběhu dne, závislost na stavu výživy, příjmu (zejména masa) a katabolismu proteinů (svalový katabolismus při onemocnění nebo nadměrné svalové zátěži).

 

OSN-SVýznam ve stavu nemoci, patofyziologické a patobiochemické údajeOSN-E

Patofyziologie je v podstatě stejná jako u dU_Ca. Hodnoty nad 0.60 se považují za litogenní. Za hyperkalciurii lze spolehlivě prohlásit stav, kdy je současně poměr Ca/kreatinin v moči nad 0,60, frakční exkrece kalcia nad 0,05 (5%) a kalciurie přesahuje horní referenční mez pro dané pohlaví a věk nebo hodnotu 0,1 mmol/kg tělesné hmotnosti.

 

Zdroj informacĂ­:

1.     Encyklopedie laboratornĂ­ medicĂ­ny_2012