Využití pro klinické účely:

Hladina K v moči je měřena při sledování renálních funkcí, stavu elektrolytů a acidobazické rovnováhy.

Zvýšené hodnoty K v moči jsou u primárního nebo sekundárního aldosteronismu, primárního onemocnění ledvin, vlivem působení adrenokortikotropního hormonu, hydrokortizonu a kortizonu.

Nízké hodnoty jsou u chronického nedostatku draslíku a onemocnění ledvin s nízkým objemem moči.

Bilance základních minerálů

Patří sem hlavně bilanční sledování iontů Na+ a K+..Je-li u pacienta sledována diuréza za 24 hodin, je možné sledovat i denní ztráty Na+ a K+ do moči. Za fyziologických okolností je odpad Na+ kolem 150 mmol za 24 hodin a je vždy vyšší než odpad K+. Je-li přívod Na+ nedostatečný, jeho vylučování močí může poklesnout až na hodnotu 10 mmol za den i nižší. Stejná situace však vzniká i za těžkých hyperkatabolických stavů, kdy je porušena funkce Na+/K+ dependentní ATPázy. Za těchto okolností dochází k retenci Na+ v organismu a ke zvýšeným ztrátám K+ do moči. Ztráty draslíku jsou ve stavu katabolismu velmi vysoké a s tímto faktem je zapotřebí počítat i při plánování arteficiální výživy a jejího iontového složení.

 

Zdroj informací:OSN-S

  1. Encyklopedie laboratorní medicíny_2012