OSN-SPoužití pro klinické účely:OSN-E

Výpočet LDL cholesterolu dle Friedewalda

VyšetĹ™enĂ­ se provádĂ­ vĹľdy v kontextu lipidovĂ©ho profilu (cholesterol celkovĂ˝, HDL cholesterol, LDL -cholesterol, triacylglyceroly).

Hlavní indikace vyšetření: 

-         monitorovánĂ­ hypolipidemickĂ© lĂ©ÄŤby

-         poruchy metabolizmu lipoproteinĹŻ

-         stanovenĂ­ kardiovaskulárnĂ­ho rizika 

DoporuÄŤenĂ­ k monitorovánĂ­ lĂ©ÄŤby dyslipoproteinĂ©miĂ­ vycházejĂ­ pĹ™edevším z koncentracĂ­ LDL cholesterolu.  

 

Zdroj informacĂ­:

1.     Encyklopedie laboratornĂ­ medicĂ­ny_2012

2.     J.Racek et al. Klinická biochemie, druhĂ© pĹ™epracovanĂ© vydánĂ­, GalĂ©n, 2006 ISBN 80-7262-324-9

3.     SpoleÄŤnĂ© doporuÄŤenĂ­ ÄŚeskĂ© spoleÄŤnosti klinickĂ© biochemie ÄŚLS JEP a ÄŚeskĂ© spoleÄŤnosti pro aterosklerĂłzu ÄŚLS JEP ke sjednocenĂ­ hodnotĂ­cĂ­ch mezĂ­ krevnĂ­ch lipidĹŻ a lipoproteinĹŻ pro dospÄ›lou populaci. Klinická biochemie a metabolismus, 18 (39), 2010, No. 1, p. 45–46