OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Význam stanovení celkové katalytické koncentrace kreatinkinázy (CK) se omezuje na onemocnění kosterního svalstva, význam pro detekci postižení myokardu vymizel, pro jiné indikace se používá zřídka.

Příčiny zvýšení CK

svalová onemocnění:

-         traumata svalĹŻ vÄŤetnÄ› rhabdomyolĂ˝zy (napĹ™. po intoxikaci kokainem)

-         muskulárnĂ­ dystrofie (Duchenova choroba  zvýšenĂ­ 20 - 200x nad hornĂ­ referenÄŤnĂ­ mez)

-         po epileptickĂ©m záchvatu typu grand mal (mĹŻĹľe slouĹľit jako zpÄ›tnĂ˝ prĹŻkaz probÄ›hlĂ©ho záchvatu)

-         syndrom malignĂ­ hypertermie

-         myozitidy, dermatomyozitidy

onemocnění myokardu:

-         akutnĂ­ infarkt myokardu

-         myokarditida

-         po elektrickĂ© kardioverzi (zejmĂ©na opakovanĂ©)

nádorová onemocnění:

-         hepatocelulárnĂ­ karcinom

-         jinĂ© nádory tkánĂ­ obsahujĂ­cĂ­ch libovolnĂ˝ izoenzym CK, zejmĂ©na v pokroÄŤilĂ©m stavu

ostatní onemocnění:

-         onemocnÄ›nĂ­ prostaty (zvýšenĂ­ BB izoenzymu)

-         onemocnÄ›nĂ­ GIT (zvýšenĂ­ BB izoenzymu)

-         hypotyreĂłza s myxedĂ©mem

-         centrálnĂ­ mozková příhoda

Příčiny snížení CK

-         nĂ­zká svalová hmota

-         metastatickĂ© procesy

-         pacienti na steroidnĂ­ terapii

-         alkoholickĂ© onemocnÄ›nĂ­ jater

-         onemocnÄ›nĂ­ pojivovĂ˝ch tkánĂ­ (normálnĂ­ aktivita proto nevyluÄŤuje přítomnost myozitidy!).

 

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

1.     Encyklopedie laboratornĂ­ medicĂ­ny_2012

2.     Racek, J. et al: Klinická biochemie, 2. pĹ™epracovanĂ© vydánĂ­, GalĂ©n, 2006, ISBN 80-7262-324-9