OSN-SPoužití pro klinické účely:OSN-E

Hlavními diagnostickými oblastmi zůstávají stavy spojené s rozpadem buněk například v rámci nádorových onemocnění nebo hemolytických anémií. Na zvýšení u maligních onemocnění se podílí zejména izoenzym 1 a 2 , u solidních nádorů i ostatní izoenzymy. Je vhodným doplňkovým markerem zejména pro monitorování nemocných s diferencovanými lymfocytárními i histiocytárními typy nehodgkinských lymfomů, leukémií, ale i solidních nádorů (testikulárních a jiných). Nález je informativní zejména při posouzení změny katalytické koncentrace LD mezi dvěma časově odlišenými odběry. Dále se zvýšené hodnoty LD nalézají u poškození jater a svalové tkáně. 

 

Zvýšené hodnoty aktivity LD v séru

1)     poškození jater (izoenzymy LD4 a LD5)

-         intoxikace organickými rozpouštědly - aktivita může být zvýšena až 100krát

-         akutní selhání jater - aktivita 10 až 20krát vyšší

-         metastázy do jater - 5krát zvýšená aktivita, u primárního hepatomu zvýšení nebývá

-         akutní virová hepatitida - hodnoty 2 až 3krát zvýšené

-         hepatitida při infekční mononukleóze - přibližně 5krát zvýšená aktivita, LD pochází z monocytů (LD3), porovnání s dalšími enzymy: LD > ALT > AST > GMD

-         cirhóza, obstrukční ikterus - hodnoty normální až 2krát zvýšené

-         akutní nedostatečnost levého srdce - aktivita 10 až 20krát vyšší, zvýšení izoenzymů LD4 a LD5

2) krevní choroby

-         hemolytické anemie, megaloblastické anemie (aktivita zvýšena 10 i vícekrát,

-         hematologické malignity (př. akutní leukemie) aj.

3) onemocnění myokardu (charakteristické izoenzymy: LD1 a LD2)

-         akutní infarkt myokardu - nástup za 6 ‑ 12 hodin po atace, maximum za 24 ‑ 60 hodin (až 8krát zvýšené hodnoty), návrat k normálu za 7 ‑ 15 dní, LD1/LD2 je větší než 1 (tj. opačný poměr než u zdravého člověka); obdobné je stanovení HBD

4) ostatní

-         šok ‑ zvýšení všech izoenzymů

-         onemocnění svalů - zvýšení není tak výrazné jako u CK

-         infarkt plic - aktivita zvýšena 2 až 4krát, LD stoupá už v prvních 24 hodinách

-         onemocnění ledvin - tubulární nekróza, pyelonefritida, infarkt ledviny; zvýšení 2 i vícekrát

 

 Zdroj informací:

1.     Encyklopedie laboratorní medicíny_2012

2.     Racek, J. et al: Klinická biochemie, druhé, přepracované vydání. Galén, Praha, 2006

ISBN 80-7262-324-9.