OSN-SPoužití pro klinické účely:OSN-E

Gama-glutamyltransferáza (GGT) je používána v diagnostice a monitorování hepatobiliárních onemocnění.

Nejvíce se zvyšuje u obstrukčních jaterních chorob, enzymová  aktivita GGT je často jediným parametrem se zvýšenou hodnotou  u těchto onemocnění. Je specifičtější pro jaterní onemocnění než alkalická fosfatáza  (ALP), současným vyšetřením GGT a ALP lze rozeznat kostní nebo hepatobiliární původ zvýšení ALP.

Z diagnostického hlediska je důležitá i její indukovatelnost řadou exogenních látek a vysoká interindividuální variabilita. GGT je citlivým screeningovým testem skrytého alkoholismu  i když u některých těžkých alkoholiků vysokou aktivitu GGT nenalézáme. Zvýšenou aktivitu GGT v séru lze nalézt i u pacientů podstupujících dlouhodobou medikaci některými léky (např. fenobarbital, fenytoin).

Vzhledem ke značné interindividuální variabilitě GGT je vhodnější její sledování u pacienta v čase než  posouzení výsledku pouze z jednoho odběru podle referenčního rozmezí.

 

Zvýšené hodnoty aktivity GGT v séru

1) jaterní onemocnění

-         obstrukÄŤnĂ­ ikterus - rychlĂ˝ marker cholestázy (pĹ™i extrahepatálnĂ­ cholestáze zvýšenĂ­ řádovÄ› 10-násobnĂ© oproti fyziologickĂ˝m hodnotám , mĂ­rnĂ© zvýšenĂ­ i u anikterickĂ˝ch forem cholelitiázy a u akutnĂ­ cholecystitidy s ikterem)

-         akutnĂ­ toxickĂ© poškozenĂ­ jater - výše vzestupu odráží rozsah postiĹľenĂ­

-         akutnĂ­ virová hepatitida - zvýšenĂ­ 2 - 5krát, vĂ˝raznÄ›jší zvýšenĂ­ je známkou cholestázy

-         akutnĂ­ alkoholová hepatopatie

-         chronickĂ˝ etylismus,  pĹ™i abstinenci GGT bÄ›hem nÄ›kolika tĂ˝dnĹŻ klesá

-         chronická aktivnĂ­ hepatitida

-         jaternĂ­ cirhĂłza - nejvyšší aktivita je u primárnĂ­ biliárnĂ­ cirhĂłzy (10krát zvýšená), nižší u alkohol‑toxickĂ©, jen mĂ­rnĂ© zvýšenĂ­ u posthepatickĂ© (1,5krát)

-         steatĂłza jater - aktivita zvýšena 2 i vĂ­cekrát

-         vyšší aktivita se nalĂ©zá u obĂ©znĂ­ch osob (pravdÄ›podobnÄ› v dĹŻsledku steatĂłzy jater)

-         jaternĂ­ metastázy

-         infekÄŤnĂ­ mononukleĂłza - asi 2krát vyšší aktivita (známka probĂ­hajĂ­cĂ­ hepatitidy)

2) ostatní příčiny

-         karcinom pankreatu - zvýšenĂ­ 5 - 15krát, vĂ˝raznÄ›jší pĹ™i obstrukci

-         hypertyreoidismus

-         elevace prostĹ™ednictvĂ­m indukce (2-3x) - etanol, rĹŻznĂ© lĂ©ky (fenobarbital, fenytoin, steroidnĂ­ hormony, furosemid,  aj.)

 

SnĂ­ĹľenĂ© hodnoty aktivity GGT v sĂ©ru

-         hypotyreoidismus

-         geneticky podmĂ­nÄ›ná nedostateÄŤnost GGT (deficit enzymu vede ke glutathionurii s příznaky mentálnĂ­ retardace, absencemi aĹľ epileptickĂ˝mi záchvaty)

 

Zdroj informacĂ­:

1.     OEncyklopedie laboratornĂ­ medicĂ­ny_2012

2.     Racek, J. et al: Klinická biochemie, 2. pĹ™epracovanĂ© vydánĂ­, GalĂ©n, 2006, ISBN 80-7262-324-9