OSN-SPoužití pro klinické účely:OSN-E

Aktivita amylázy (AMS) v sĂ©ru se zvyšuje pĹ™i celĂ© Ĺ™adÄ› onemocnÄ›nĂ­ (u akutnĂ­ pankreatitidy ve 100 %, ale takĂ© v 80 % u všech akutnĂ­ch bolestĂ­ bĹ™icha). Indikátorem akutnĂ­ pankreatitidy je 5násobnĂ© zvýšenĂ­ aktivity. SpecifiÄŤtÄ›jší je stanovenĂ­ pankreatickĂ©ho izoenzymu, jehoĹľ aktivita se u akutnĂ­ch bolestĂ­ bĹ™icha zvyšuje jen v 10 %. DĂ­ky malĂ© velikosti svĂ© molekuly je alfa-amyláza filtrována v ledvinách, část je reabsorbována a část se vyluÄŤuje moÄŤĂ­. V moÄŤi nacházĂ­me vyšší koncentraci AMS neĹľ v sĂ©ru.

 

ZvýšenĂ© hodnoty aktivity amylázy v sĂ©ru

Poškození exokrinních žláz produkujících AMS

1. onemocnění pankreatu

-         akutnĂ­ pankreatitida - zvýšenĂ­ aktivity vĂ­ce neĹľ 5krát, hodnoty se zaÄŤĂ­najĂ­ zvyšovat za 3 aĹľ 12 hodin po atace, maxima dosahujĂ­ za 20 ‑ 30 hodin, normalizujĂ­ se do 4 dnĹŻ, u chronickĂ© pankreatitidy aktivita AMS nemusĂ­ bĂ˝t zvýšená

-         obstrukÄŤnĂ­ chronická pankreatitida - aktivita zvýšena aĹľ 20krát

-         pseudocysty - pĹ™etrvávajĂ­cĂ­ mĂ­rnĂ© zvýšenĂ­

-         Ăşraz nebo operace pankreatu

-         pĹ™etlak ve ĹľluÄŤovĂ˝ch cestách (kolika, podánĂ­ opiátĹŻ)

-         penetrujĂ­cĂ­ ĹľaludeÄŤnĂ­ nebo duodenálnĂ­ vĹ™ed, perforace ĹľluÄŤnĂ­ku - zvýšenĂ­ nenĂ­ vĂ˝raznĂ© (mĂ©nÄ› neĹľ 3krát)

2. onemocnÄ›nĂ­ slinnĂ˝ch Ĺľláz (pankreatickĂ˝ izoenzym AMS v normÄ›)

-         parotitida - vĂ­ce neĹľ 2krát zvýšená aktivita

-         sialolitiáza

-         trauma

-         nádor

Snížené vylučování amylázy ledvinami (v moči je aktivita snížena)

-         renálnĂ­ insuficience - snĂ­Ĺľená glomerulárnĂ­ filtrace; vÄ›tšinou ne vĂ­ce neĹľ 3krát zvýšená aktivita

-         makroamylazĂ©mie - v krvi se hromadĂ­ makromolekulárnĂ­ komplex AMS s IgG nebo s IgA, kterĂ˝ neprocházĂ­ glomerulem; v moÄŤi se tedy aktivita nezvyšuje

Ektopická amyláza

-         forma amylázy produkovaná metastazujĂ­cĂ­mi nádory - aĹľ 25krát zvýšená aktivita

 

 Amyláza v moÄŤi

-         zvýšenĂ­ u akutnĂ­ pankreatitidy nastupuje pozdÄ›ji neĹľ v sĂ©ru a pĹ™etrvává dĂ©le

 

Zdroj informacĂ­:OSN-S

1.     Encyklopedie laboratornĂ­ medicĂ­ny_2012

2.     Racek, J. et al: Klinická biochemie, 2. pĹ™epracovanĂ© vydánĂ­, GalĂ©n, 2006, ISBN 80-7262-324-9