OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Vzhledem k tomu, že aspartátaminotransferáza (AST) pochází z mnoha orgánů, není jeho stanovení příliš specifické pro určité onemocnění. Velmi vysoké hodnoty aktivity bývají u jaterního onemocnění a při šoku. Stanovení je více citlivé k detekci poškození hepatocytů než k detekci biliární obstrukce. K alkoholovému poškození jater je AST citlivější než ALT. Pro diagnózu infarktu myokardu se vyšetření AST již nepoužívá.

 

ZvýšenĂ© hodnoty aktivity AST v sĂ©ru

1) poškození jater

-         akutnĂ­ virová hepatitida ‑ 10 aĹľ 100x vyšší neĹľ hornĂ­ referenÄŤnĂ­ mez

-         chronická hepatitida (zvýšenĂ­ 1,5x u perzistujĂ­cĂ­ formy, 4x a vĂ­ce u aktivnĂ­ formy)

-         alkohol‑toxická hepatitida – zvýšenĂ­ je nižší neĹľ pĹ™i akutnĂ­ virovĂ© hepatitidÄ›

-         coma hepaticum - preterminálnÄ› aminotransferázy klesajĂ­

-         infekÄŤnĂ­ mononukleĂłza - LD je vÄ›tšinou znaÄŤnÄ› vyšší neĹľ AST

-         sepse

-         dekompenzovaná jaternĂ­ cirhĂłza -  zpravidla vyšší hodnoty neĹľ ALT

-         karcinom jater - 5 aĹľ 10násobnĂ© zvýšenĂ­, ALT bĂ˝vá vyšší neĹľ AST

-         metastázy do jater - pomalĂ˝ vzestup,

-         srdeÄŤnĂ­ selhánĂ­ s mÄ›stnánĂ­m v játrech - zvýšenĂ­ 10 aĹľ 40x

-         cholangitida, biliárnĂ­ kolika (vracĂ­ se k normÄ› za nÄ›kolik dnĂ­)

-         extrahepatálnĂ­ cholestáza - zvýšenĂ­ 2 aĹľ 4x

2) onemocnění myokardu

-         akutnĂ­ infarkt myokardu - pomÄ›r AST/ALT >1

-         po operaci srdce

-         po resuscitaci

3) onemocnění kosterních svalů

-         ÄŤasnĂ© stadium svalovĂ© dystrofie

-         po zhmoĹľdÄ›nĂ­ svalĹŻ

-         po dlouhotrvajĂ­cĂ­ tÄ›lesnĂ© námaze

4) ostatnĂ­

-         šok

-         zánÄ›tlivá onemocnÄ›nĂ­ (napĹ™. perikarditida, myokarditida, pankreatitida)

-         plicnĂ­ infarkt, hypothyreoidismus, hemolytickĂ© anemie, nÄ›která onemocnÄ›nĂ­ CNS, po otravÄ› CO, po nÄ›kterĂ˝ch lĂ©cĂ­ch

 

Snížené hodnoty aktivity ALT v séru

-         deficit vitaminu B6 (pyridoxin, prekurzor pyridoxalfosfátu ‑ koenzymu ALT)

-         uremie

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

1.     Encyklopedie laboratornĂ­ medicĂ­ny_2012

2.     Racek, J. et al: Klinická biochemie, 2. pĹ™epracovanĂ© vydánĂ­, GalĂ©n, 2006, ISBN 80-7262-324-9