ALT v séru

Texty k LČLP/Text k položce LČLP

číslo dokumentu

:

verze dokumentu

: 01

platí od

: . .

Centrální laboratoře, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34

OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Stanovení alaninaminotransferázy (ALT) v séru je spolu s AST nejčasnějším a nejcitlivějším indikátorem porušení celistvosti membrány hepatocytu. Zvýšení aktivity v séru více než 15 krát než je jeho horní referenční mez  je vždy indikátorem akutní nekrózy jaterních buněk buď virového, toxického nebo oběhového původu. Stanovení je citlivější k detekci poškození hepatocytů než k detekci biliární obstrukce. Pro poškození jater je ALT specifičtější než AST, avšak je méně citlivé k alkoholickému poškození jater. Vyšetření ALT je citlivým testem srdeční nedostatečnosti.

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraciOSN-E

 

Zvýšené hodnoty aktivity ALT v séru

1)     poškození jater

-         akutní virová hepatitida ‑ aktivita stoupá už týden před ikterem (2 - 3násobné hodnoty), vrchol bývá 7 až 12 dní po nástupu ikteru, maximální hodnota aktivity je 20krát až 100krát vyšší než horní referenční mez, u nekomplikovaného průběhu se normalizuje u hepatitidy A do 3 až 5 týdnů, u hepatitidy B později ‑ do 6 až 12 týdnů, návrat je pomalejší i u cholestatické formy; u hepatitidy C je průběh obdobný

-         chronická hepatitida - podezření na chronický průběh: přetrvává‑li zvýšení 6 měsíců (zvýšení 2 ‑ 3krát u perzistující chronické hepatitidy, 4 a vícekrát u aktivní formy)

-         alkohol‑toxická hepatitida - aktivita ALT je mnohem nižší než při akutní virové hepatitidě

-         toxické poškození ‑ výše vzestupu je výrazem rozsahu postižení (např. otrava tetrachlormethanem nebo muchomůrkou zelenou); také po požití většího množství alkoholu krátkodobý vzestup; zvyšují se také LD, GGT

-         infekční mononukleóza - maximálně 20násobné zvýšení

-         sepse

-         dekompenzovaná jaterní cirhóza - maximálně 4 až 5krát vyšší aktivita, většinou nižší než AST

-         karcinom jater - 5 až 10násobné zvýšení,

-         metastázy do jater - pomalý vzestup, AST/ALT = 1 nebo více (GGT stoupá dříve)

-         srdeční selhání (městnání krve v játrech) - zvýšení 10 až 50krát

-         cholangitida

-         biliární kolika (vrací se k normě za několik dní)

-         extrahepatální cholestáza - zvýšení 2 až 4krát

2)     šok - zvýšení více než 10krát

3)     Reyův syndrom

4)     U dětí s akutní lymfoblastickou leukémií je vysoká aktivita ALT spojena s rychlou progresivitou tohoto onemocnění

 

Snížené hodnoty aktivity ALT v séru

·         deficit vitaminu B6 (pyridoxin, prekurzor pyridoxalfosfátu ‑ koenzymu ALT)

 

OSN-SLiteraturaOSN-E

1.     Encyklopedie laboratorní medicíny_2012

2.     Racek, J. et al: Klinická biochemie, 2. přepracované vydání, Galén, 2006, ISBN 80-7262-324-9