OSN-SPoužití pro klinické účelyOSN-E

Stanovení koncentrace bilirubinu se používá k určení diagnózy, diferenciální diagnózy a hodnocení průběhu žloutenky (ikteru). Současně se stanovují žlučová barviva v moči.

Koncentrace bilirubinu v séru závisí hlavně na míře odbourávání hemoglobinu z erytrocytů, schopnosti jater vychytat bilirubin z krve a vyloučit jej do žluče. Patologické jsou zvýšené koncentrace bilirubinu (hyperbilirubinémie), zvýšení nad 43 mmol/l  způsobuje ikterus.

Příčina může být prehepatální (zvýšená hemolýza), hepatální (poškození jater) nebo posthepatální (cholestáza). Vyskytují se i vrozené poruchy metabolismu bilirubinu, fyziologicky bývá jeho koncentrace zvýšena u novorozenců. Fyziologická hyperbilirubinémie vrcholí 3. až 5. den po porodu, vymizí 11. až 12. den. V séru se nejčastěji stanovuje celkový bilirubin, který je tvořen třemi frakcemi:

nekonjugovaný (tzv. nepřímý bilirubin), konjugovaný + delta-bilirubin (tzv. přímý bilirubin).

Fyziologicky se v séru nachází hlavně nekonjugovaný bilirubin, který je vázán na albumin a nevylučuje se proto močí.  Poruchy na různé úrovni metabolismu bilirubinu vedou k různému zvýšení koncentrace jednotlivých frakcí, patologicky se bilirubin nebo produkty jeho odbourávání (urobilinoidy) vyskytují i v moči.

 

Diferenciální diagnóza ikteru

1) prehepatální ikterus

-         zvýšenĂ˝ je nekonjugovanĂ˝ bilirubin, u hemolĂ˝z je zvýšenĂ­ nad 103 mmol/l málo pravdÄ›podobnĂ©, vyšší koncentrace se vyskytujĂ­ pouze u posttransfuznĂ­ch komplikacĂ­ a pĹ™i hemolytickĂ© krizi, napĹ™. srpkovitĂ© anĂ©mii

2) hepatální ikterus

-         zvýšen je nekonjugovanĂ˝, konjugovanĂ˝ (vĂ­ce neĹľ 50 %) i delta-bilirubin

3) posthepatální ikterus

-         zvýšen je přímĂ˝ bilirubin (konjugovanĂ˝ a delta-bilirubin)

-         po odstranÄ›nĂ­ cholestázy klesá konjugovanĂ˝ bilirubin mnohem rychleji neĹľ celkovĂ˝, delta-bilirubin je zvýšen dĂ©le, i nÄ›kolik tĂ˝dnĹŻ po obstrukci (poloÄŤas 19 dnĂ­)

4) chronické kongenitální hyperbilirubinémie

-         pĹ™evaha nekonjugovanĂ©ho bilirubinu: GilbertĹŻv syndrom, Crigler-NajjarĹŻv syndrom 

-         pĹ™evaha konjugovanĂ©ho bilirubinu: Dubin-JohnsonĹŻv syndrom, RotorĹŻv syndrom

 

Kritéria novorozenecké patologické hyperbilirubinémie

-         ikterus se objevĂ­ uĹľ v prvnĂ­ch 24 hodinách

-         koncentrace bilirubinu v sĂ©ru stoupá o cca 85 mmol/l za 1 den

-         bilirubinĂ©mie je vyšší neĹľ 220 mmol/l (u donošenĂ˝ch) nebo 256 mmol/l (u nedonošenĂ˝ch)

-         konjugovanĂ˝ bilirubin je vyšší neĹľ 25 aĹľ 34 mmol/l

-         ikterus pĹ™etrvává 1 tĂ˝den (u donošenĂ˝ch) nebo 2 tĂ˝dny (u nedonošenĂ˝ch)

 

Zdroj informacĂ­:OSN-S

1.     Encyklopedie laboratornĂ­ medicĂ­ny_2012

2.     Racek, J. et al: Klinická biochemie, 2. pĹ™epracovanĂ© vydánĂ­, GalĂ©n, 2006, ISBN 80-7262-324-9