OSN-SPoužití pro klinické účely:OSN-E

Stanovení koncentrace kreatininu v séru se používá jako ukazatel porušené funkce ledvin, pro ledviny je specifičtější než stanovení urey. Na rozdíl od urey stoupá kreatinin výrazněji při chronickém selhání ledvin, naopak u akutních stavů a hlavně u funkčního selhání ledvin dochází jen k mírnému zvýšení. Při akutním selhání ledvin je vzestup kreatininu a urey podstatně vyšší než vzestup kyseliny močové (urátu).

Prudký vzestup koncentrace kreatininu o 260 mmol/l za 24 hodin může nastat při:

-         totálním selhání renálních funkcí

-         nadměrném uvolnění kreatininu ze svalů (rhabdomyolýza)

-         kontrakci objemů tělních tekutin

Zvýšení koncentrace kreatininu v séru je známkou porušené glomerulární filtrace  - je dobrým ukazatelem funkční kapacity glomerulů, ne však dostatečně citlivým. Při pokročilém renálním selhávání není kreatinin eliminován pouze glomerulární filtrací ale rovněž tubulární sekrecí: kreatininémie začíná stoupat až při snížení glomerulární filtrace pod 50 %. Závislost mezi koncentrací kreatininu v séru a rychlostí glomerulární filtrace je hyperbolická.

Stanovení koncentrace kreatininu v séru je indikováno při:

-         abnormálním nálezu vyšetření moči

-         akutních a chronických onemocněních ledvin, léčbě hemodialýzou

-         intenzivní léčbě potenciálně nefrotoxickými léky

-         hypertenzi

-         onemocnění, které je spojené s průjmem, zvracením, značným pocením

-         sepsi, šoku, polytraumatech

-         metabolických onemocněních, např. diabetes mellitus, hyperurikémie

-         těhotenství

-         onemocnění se zvýšeným metabolismem proteinů, např. mnohočetný myelom, akromegalie

 

OSN-SPatofyziologické mechanismy ovlivňující koncentraci

OSN-EZvýšení koncentrace

1.     snížené vylučování kreatininu ledvinou

-          uzávěr ledvinných tepen nebo žil

-          chronické selhání ledvin (trvalé snížení počtu fungujících nefronů, vrozené anomálie, nefritida, nefróza, pyelonefritida a infekce, kaménky, obstrukce močového ústrojí)

-          účinkem léků snižujících rychlost glomerulární filtrace nebo inhibujících tubulární sekreci kreatininu

-          prerenální příčiny: šokové stavy, těžká srdeční nedostatečnost

2.     zvýšená produkce kreatininu

-         gigantismus, akromegalie

-         polytraumata, poškození svalů při operacích

Snížení koncentrace

1.     úbytek svalové hmoty (atrofie svalstva, dlouhodobá imobilizace)

2.     preeklampsie, eklampsie (snížení koncentrace kreatininu a urey v séru v pozdním stádiu těhotenství může být známkou začínající toxémie)

3.     léčba glukokortikoidy (zvyšují rychlost glomerulární filtrace)

 

Zdroj informací:

1.     Encyklopedie laboratorní medicíny_2012