Použití pro klinické účely:

Diagnostika endokrinopatií, arytmií, koagulopatií a neuromuskulárních poruch.

Diagnostika onemocnění paratyreoidey.

Pomocný marker u maligních onemocnění a diagnostice sarkoidózy.

U hypoalbuminémií a poruch acidobazické rovnováhy je nutné vyšetření ionizovaného vápníku.

 

Hyperkalcémie

-         HyperparatyreĂłza

-         Zvýšená mobilizace kostnĂ­ho vápnĂ­ku (dlouhodobĂ© znehybnÄ›nĂ­ pacienta, hlavnÄ› u nemocnĂ˝ch s malignĂ­mi tumory

-         MĂ©nÄ› ÄŤastĂ© příčiny hyperkalcĂ©mie napĹ™.:otrava vitamĂ­nem D se zvýšenou absorpcĂ­ Ca2+ ve stĹ™evÄ›, podávánĂ­ thiazidovĂ˝ch diuretik (mĂ­sto Ca2+ se do moÄŤi v proximálnĂ­m tubulu vyluÄŤuje Na+); hypofunkce nadledvin (Addisonova choroba) a vÄ›tší restrikce ECT, tzv. milk-alkali syndrom, zpĹŻsobenĂ˝ nadmÄ›rnĂ˝m přívodem mlĂ©ka a antacid obsahujĂ­cĂ­ch vápnĂ­k, napĹ™. u hyperacidity pĹ™i vĹ™edovĂ© chorobÄ› duodena; sarkoidĂłza, kdy je zvýšená produkce kalcitriolu.

-         PseudohyperkalcĂ©mie - zvýšená koncentrace celkovĂ©ho vápnĂ­ku je zpĹŻso­bena vysokou koncentracĂ­ vazebnĂ© bĂ­lkoviny. Tou nemusĂ­ bĂ˝t jen albumin; ÄŤasto je to zejmĂ©na mono­klonálnĂ­ imunoglobulin třídy IgM. Hladina ionizo­vanĂ©ho vápnĂ­ku je však normálnĂ­ a nemocnĂ˝ nemá známky hyperkalcĂ©mie.

 

Hypokalcémie

-         HypovitaminĂłza D

-         ChronickĂ© selhánĂ­ ledvin

-         HypoparatyreĂłza

-         Nedostatek vápnĂ­ku v potravÄ› ÄŤi porucha jeho absorpce

-         TÄ›hotenstvĂ­ a laktace

-         AlkalĂ©mie (klesá ionizovanĂ˝ podĂ­l vápnĂ­ku)

-         HypomagnezĂ©mie (nenĂ­ vyplavován PTH)

-         AkutnĂ­ pankreatitida (Ca2+ se v sĂ©ru váže na mastnĂ© kyseliny, uvolnÄ›nĂ© pĹŻsobenĂ­m pankrea­tickĂ© lipázy)

-         Po vÄ›tším poÄŤtu krevnĂ­ch transfĂşzĂ­ (citrát z krev­nĂ­ch konzerv váže Ca2+ v komplexnĂ­ formÄ›)

-         HypoalbuminĂ©mie (napĹ™. pĹ™i nefrotickĂ©m syn­dromu) vyvolá snĂ­ĹľenĂ­ celkovĂ©ho vápnĂ­ku, ioni­zovaná frakce však mĹŻĹľe bĂ˝t normálnĂ­

 

 

 

Zdroj informacĂ­:OSN-S

1.     Encyklopedie laboratornĂ­ medicĂ­ny_2012

2.     J.Racek etal. Klinická biochemie, 2.pĹ™epracovanĂ© vydánĂ­, GalĂ©n, 2006