OSN-SPoužití pro klinické účely:OSN-E

 

Diagnostika a monitorace poruch vnitřního prostředí.

Diferenciální diagnostika arytmií, ileu, endokrinopatií.

Monitorace terapie diuretiky.

 

Draselný kation je na rozdíl od sodného kationtu přítomen především v intracelulární tekutině. Koncentrace v séru je jen velmi slabým ukazatelem zásob draselného kationtu v organismu. Koncentrace v séru je závislá na pH krve. Při acidémii je K+ uvolňováno z vazby na fosfátové pufry a kalémie se zvyšuje, při alkalémii se naopak K+ v buňce váže a kalémie klesá. Vzestup při metabolické acidóze je o cca 0,6 mmol/l na každý pokles pH o 0,1, pokles při metabolické alkalóze je méně výrazný, podobně méně výrazné jsou změny u respiračních poruch. Kalémie stoupá také při zvýšení efektivní osmolality ECT. Při jejím zvýšení o 10 mmol/kg se zvyšuje kalémie o 0,4 - 0,8 mmol/l spolu s přesunem vody z buňky. Koncentrace v séru je o něco vyšší (cca o 8 %) než v plasmě (při srážení krve se K+ uvolňuje z krevních buněk).

 

Vyšetření by mělo být indikováno spolu se stanovením dalších iontů, případně vyšetřením acidobazické rovnováhy.

 

 

Příčiny hypokalémie

-         zvýšená ztráta K+ zažívacím traktem: zvracení, nasogastrická sonda, střevní píštěle, průjem, ureterosigmoideostomie,

-         zvýšená ztráta K+ ledvinami: osmotická diuréza (nekontrolovaný diabetes!), zotavení z obstrukčního renálního selhání nebo z renální tubulární nekrózy, nefritis, diuretika, chronická metabolická alkalóza,  primární hyperaldosteronismus, Bartterův a pseudobartterův syndrom.

-         přesun K+ z ECT do ICT: alkalóza, adrenalin,inzulin

-         nedostatečný příjem K+: parenterální výživa, deficitní strava, hladovění zejména u starších osob

 

Příčiny hyperkalémie

-         zvýšený příjem (exogenní - transfúze, infúze, draselné soli penicilinu, endogenní - krvácení z gastrointestinálního traktu, crush syndrom, popáleniny, rhabdomyolýza, cytotoxické drogy)

-         přesuny K+ z ICT do ECT: hypoxie, acidóza, hemolýza in vivo

-         snížení renálního vylučování: renální selhání, hypovolémie,  ACE-inhibitory, kalium šetřící diuretika, kortisol, Addisonova choroba, aj.

-         výrazná trombocytóza nebo leukémie (koncentrace draselných iontů v séru může být výrazně vyšší než v plazmě vlivem jejich uvolnění z trombocytů při srážení krve),

 

Zdroj informací:

 

1.       Encyklopedie laboratorní medicíny_2012