Použití pro klinické účely:

Diagnostika a monitorace poruch vodno-solné homeostázy a vnitřního prostředí obecně. Vyšetření by mělo být indikováno spolu se stanovením dalších iontů, případně vyšetřením acidobazické rovnováhy.

Sodný kationt je hlavní složkou sloupce kationtů v extracelulární tekutině. Při interpretaci výsledků je nutné brát v úvahu rozdíl mezi koncentrací a zásobou sodného kationtu v organismu. Existují hyponatrémie

s nadbytkem sodíku v organismu a naopak hypernatrémie s deficitem celkové zásoby sodíku. Pouze

z hladiny v séru nelze jednoznačně usuzovat na normální sodíkovou bilanci v organismu, je nutné znát také stav hydratace, přívod a vylučování tekutin a elektrolytů.

 

Zvýšení koncentrace

-         dehydratace z nedostateÄŤnĂ©ho přívodu tekutin nebo z jejich zvýšenĂ˝ch ztrát

-         nadmÄ›rnĂ˝ přívod NaCl (napĹ™. infuzemi)

-         hyperaldosteronismus

-         CushingĹŻv syndrom

-         traumata lebky

-         vlivem nÄ›kterĂ˝ch lĂ©kĹŻ (napĹ™. antibiotik, podávanĂ˝ch jako sodnĂ© soli).

 

SnĂ­ĹľenĂ­ koncentrace

-         ztráty trávĂ­cĂ­m ĂşstrojĂ­m (zvracenĂ­ nebo odsátĂ­ obsahu, prĹŻjem, stĹ™evnĂ­ píštÄ›le, podávánĂ­ iontomÄ›niÄŤĹŻ)

-         renálnĂ­ ztráty (polyurickĂ© stadium renálnĂ­ho selhánĂ­, po nÄ›kterĂ˝ch diuretikách, pĹ™i diabetickĂ© acidĂłze, insuficienci nadledvin, hypoaldosteronismu)

-         ztráty potem

-         zvÄ›tšenĂ­ extracelulárnĂ­ho prostoru pĹ™i intoxikaci vodou a pneumoniĂ­ch

-         tÄ›hotenskĂ© toxikĂłzy

-         respiraÄŤnĂ­ alkalĂłza

-         po punkcĂ­ch rozsáhlĂ©ho ascitu a u nÄ›kterĂ˝ch nemocnĂ˝ch s karcinomy

 

Zdroj informacĂ­:

1.     Encyklopedie laboratornĂ­ medicĂ­ny_2012