OSN-SPoužití pro klinické účely:

OSN-EStanoveni fT3 je indikováno výhradně

-         při diagnostice T3 tyreotoxikózy, hypertyreózy s převážnou sekrecí trijódtyroninu (asi 5 % hypertyreóz), kdy je fT4 v referenčním rozmezí a je ovlivněn netyreoidálními faktory (dejodázy)

-         ke kontrole adekvátní léčby u centrálních hypotyreóz spolu s fT4

-         při sledování pacientů při substituční nebo supresivní terapii užívající T3. Léky s obsahem T3 se využívají u osob, u kterých je nutná suprese TSH (např. malignity), při obtížně dosažitelné normalizaci TSH, při poruše vstřebávání T4 a poruše dejodáz.

 

Stanovení není indikováno u primární hypotyreózy, neboť majoritním produktem štítné žlázy je T4.

T3 vzniká především přeměnou z T4 v periferních tkáních.

 

Syndrom nízkého T3

Syndrom nízkého T3 je důsledkem netyreoidálního celkového onemocnění (low T3 syndrom ze skupiny non-thyroidal illness – NTI). Nacházíme snížení T3 a normální nebo snížené TSH, fT4 může být v normě nebo mírně nižší.  Stav je důsledkem především kalorické deprivace, u onkologických nemocných, je typický pro mentální anorexii. Na NTI se podílí i některé cytokiny (TNF a další), působící i na hypotalamohypofyzární oblast, regulačně spolupůsobí dejodázy. Zvyšuje se hladina reverzního T3 (rT3). Tato situace není obvykle indikací k podávání hormonů štítné žlázy (vyjma specifické stavy).

 

Zdroj informací:OSN-S

1.     Encyklopedie laboratorní medicíny_2012

2.     Doporučení pro laboratorní diagnostiku funkčních a autoimunních onemocnění štítné žlázy

Autoři: doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc. – za ČES JEP, MUDr. Richard Pikner, Ph.D. – za ČSKB JEP, Ing. Drahomíra Springer, Ph.D. – za ČSKB JEP

Klinická biochemie a metabolismus 1/2011