Tkáň

Texty k LČLP/Text k položce LČLP

číslo dokumentu

:

verze dokumentu

: 01

platí od

: 01.11.2016

Centrální laboratoře, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34

Tkáň, základní mikrobiologické vyšetření

 

 

Odběr do:

Sterilní zkumavka s červeným víčkem.

Primární materiál:

Tkáň

Maximální doba doručení do laboratoře

2 hod při pokojové teplotě

 

 

Provádíme

Dostupnost rutinní

Denně

Odezva rutinní

Negativní nález

2 dny

Pozitivní nález

2–6 dní

Poznámka k dostupnosti

Vyšetření není ve statimovém režimu dostupné.

 

 

Interpretace nálezu

 

 

Poznámka k vyšetření

Uvést podrobně místo nálezu a další okolnosti.