Stěr před hemokulturou

Texty k LČLP/Text k položce LČLP

číslo dokumentu

:

verze dokumentu

: 01

platí od

: 01.11.2016

Centrální laboratoře, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34

Stěr před hemokulturou, základní mikrobiologické vyšetření

 

 

Odběr do:

Sterilní výtěrovka ve zkumavce s transportní půdou.

Primární materiál:

Stěr před odběrem krve na hemokultivaci

Pokyny k odběru vzorku

Stěr z kůže v místě vpichu před odběrem krve na hemokultivaci po dezinfekci, při event. opakované palpaci nutno opakovat dezinfekci!

Maximální doba doručení do laboratoře

24 hod při pokojové teplotě

 

 

Provádíme

Dostupnost rutinní

Denně

Odezva rutinní

Negativní nález

1 den

Pozitivní nález

2–6 dní

Poznámka k dostupnosti

Vyšetření není ve statimovém režimu dostupné.

 

 

Interpretace nálezu

 

 

Poznámka k vyšetření

Vyšetření pomáhá odlišit případnou kontaminaci způsobenou chybným odběrem (kontaminaci hemokultury)