Rectum – výtěr, základní mikrobiologické vyšetření

 

 

Odběr do:

Sterilní výtěrovka ve zkumavce s transportní půdou

Primární materiál:

Výtěr z recta

Pokyny k odběru vzorku

Výtěr z rekta šroubovitým pohybem bez násilí. Pacient je v hlubokém předklonu, nebo na lůžku vkleče, popř. vleže na boku.

Maximální doba doručení do laboratoře

24 hod při pokojové teplotě

 

 

Provádíme

Dostupnost rutinní

Denně

Odezva rutinní

Negativní nález

2 dny

Pozitivní nález

2–4 dny

Poznámka k dostupnosti

Vyšetření není ve statimovém režimu dostupné.

 

 

Interpretace nálezu

Vyšetření je zaměřené na průkaz primárních střevních patogenů, včetně průkazu bakterií z rodu Campylobacter spp.Yersinie spp..

 

 

Poznámka k vyšetření

Parazitologické vyšetření a průkaz antigenů norovirů, rotavirů, adenovirů a toxinu Cl. difficile se provádí přímo ze stolice, nelze z výtěru!