Punktát břišní, základní mikrobiologické vyšetření

 

 

Odběr do:

SterilnĂ­ zkumavka s ÄŤervenĂ˝m uzávÄ›rem pro aerobnĂ­ kultivaci.

Pro anaerobnĂ­ kultivaci jednorázová sterilnĂ­ injekÄŤnĂ­ stříkaÄŤka se stopperem nebo mimo rutinnĂ­ provoz laboratoĹ™e mikrobiologie lze použít sterilnĂ­ vĂ˝tÄ›rovku s transportnĂ­ pĹŻdou. HemokultivaÄŤnĂ­ lahviÄŤka.

Primární materiál:

Punktát břišní

Pokyny k odbÄ›ru vzorku

Tekutina získaná punkcí.

Maximální doba doručení do laboratoře

2 hod při pokojové teplotě (zkumavka, injekční stříkačka, hemokultivační lahvička)

24 hod při pokojové teplotě (výtěrovka)

 

 

Provádíme

Dostupnost rutinnĂ­

DennÄ›

Odezva rutinnĂ­

Negativní nález

2 dny (zkumavka, injekční stříkačka, výtěrovka)

6 dnĂ­ (hemokultivaÄŤnĂ­ lahviÄŤka)

Pozitivní nález

2–6 dní (zkumavka, injekční stříkačka, výtěrovka)

2–8 dní (hemokultivační lahvička)

Poznámka k dostupnosti

Vyšetření není ve statimovém režimu dostupné.

 

 

Interpretace nálezu

Poznámka k vyšetření

Je prováděno i orientační mikroskopické vyšetření (v případě odběru do sterilní zkumavky nebo injekční stříkačky).