Likvor

Texty k LČLP/Text k položce LČLP

číslo dokumentu

:

verze dokumentu

: 01

platí od

: 31.10.2016

Centrální laboratoře, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34

Likvor, základní mikrobiologické vyšetření

 

 

Odběr do:

Sterilní zkumavka s červeným víčkem.

Primární materiál:

Likvor

Pokyny k odběru vzorku

Likvor získaný lumbální punkcí – alespoň 4 ml.

Maximální doba doručení do laboratoře

2 hod při pokojové teplotě

 

 

Provádíme

Dostupnost rutinní

Denně

Odezva rutinní

Negativní nález

2 dny

Pozitivní nález

2–6 dnů*

Poznámka k dostupnosti

Vyšetření není ve statimovém režimu dostupné.

 

 

Interpretace nálezu

 

 

Poznámka k vyšetření

Vždy je prováděno i mikroskopické vyšetření mozkomíšního moku. Zasílání likvoru při susp. pur.memingitidě

* Mikroskopický nález je hlášen na oddělení, viz E-01 Hlášení výsledků v krit. intervalech.