Moč – URINAX, základní mikrobiologické vyšetření

 

 

Odběr do:

Komerční souprava – sterilní kontejner se šroubovacím víčkem s kultivačními médii

Primární materiál:

Moč

Pokyny k odběru vzorku

Víčko s médii opatrně vyšroubovat (víčko při odběru držet ve vzduchu). Močí (jednorázově cévkovaná, z permanentního katetru, nefrostomie, epicystostomie, spontánní) naplnit nádobku Urinaxu do 3/4 (přímo nebo přelitím ze sterilní nádobky). Destičku s kultivačními médii zasunout do moči v nádobce. Po několika sekundách destičku vyjmout, na dně nádobky ponechat cca 1 ml moči. Mimořádně lze provést odběr podržením obou stran půd ve středním proudu moči.

Maximální doba doručení do laboratoře

2 hod při pokojové teplotě

 

 

Provádíme

Dostupnost rutinní

Denně

Odezva rutinní

Negativní nález

1 den

Pozitivní nález

2–4 dny

Poznámka k dostupnosti

Vyšetření není ve statimovém režimu dostupné.

 

 

Interpretace nálezu

Po inkubaci je vyhodnocován typ vyrostlého mikroorganismu, počet vypěstovaných druhů a jejich množství, které je vyjadřováno počtem CFU (Colony forming unit) na 1 ml.

 

 

Poznámka k vyšetření

U Urinaxu (oproti běžně odebrané moči) odpadá nebezpečí zkreslení kvantity nálezu pomnožením bakterií. Do elektronické žádanky je vždy nutné uvést, o jaký typ moče se jedná (spontánní, cévkované, atd.)!

 

 

Literatura

Votava, M. Stručný nárys klinické mikrobiologie. Lékařská mikrobiologie: Obecná, 2nd ed.; Neptun: Brno, 2005; Chapter Nárys laboratorního zpracování nejdůležitějších druhů materiálu, pp 332–336.