Legionella spp. - průkaz antigenu v moči

Texty k LČLP/Text k položce LČLP

číslo dokumentu

:

verze dokumentu

: 01

platí od

: 31.10.2016

Centrální laboratoře, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34

Legionella spp. – průkaz antigenu v moči

 

 

Odběr do:

Sterilní zkumavka s červeným víčkem

Primární materiál:

Moč

Pokyny k odběru vzorku

Moč jednorázově cévkovaná; moč z permanentního katetru; moč z nefrostomie; moč z epicystostomie; moč spontánní (střední proud moči po omytí, viz níže) odebíraná přímo do sterilní zkumavky s červeným uzávěrem či do sterilní nádobky (ze které se ihned přelije do sterilní zkumavky s červeným uzávěrem).

Maximální doba doručení do laboratoře

2 hod při pokojové teplotě

 

 

Provádíme

Dostupnost rutinní

Denně

Odezva rutinní

Negativní nález

< 1 den

Pozitivní nález

< 1 den*

Poznámka k dostupnosti

Vyšetření není ve statimovém režimu dostupné.

 

 

Interpretace nálezu

 

 

Poznámka k vyšetření

*Pozitivní nález je hlášen na oddělení, viz E-01 Hlášení výsledků v krit. intervalech.