Cervix - výtěr

Texty k LČLP/Text k položce LČLP

číslo dokumentu

:

verze dokumentu

: 01

platí od

: 26.10.2016

Centrální laboratoře, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34

Cervix – výtěr, základní mikrobiologické vyšetření

 

 

Odběr do:

Sterilní výtěrovka ve zkumavce s transportní půdou

Kultivační půdy – na vyžádání k dispozici na ÚLD (+420 267 162 544).

Primární materiál:

Výtěr z cervixu

Pokyny k odběru vzorku

Tampon s odebraným materiálem se zasune do transportní půdy nebo rozočkuje na kultivační půdy.

Maximální doba doručení do laboratoře

24 hod při pokojové teplotě (výtěrovka)

2 hod při pokojového teplotě (kultivační půdy)

 

 

Provádíme

Dostupnost rutinní

Denně

Odezva rutinní

Negativní nález

2 dny

Pozitivní nález

2–4 dny

Poznámka k dostupnosti

Vyšetření není ve statimovém režimu dostupné.

 

 

Interpretace nálezu

 

 

Poznámka k vyšetření

Pro cílený průkaz Neisseria gonorrhoeae  je požadavek nutné napsat do poznámky v elektronické žádance a na vytištěný list viditelně označit.