D-03 Vyšetření prováděná externími laborato

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

ÄŤĂ­slo dokumentu

: CL_LP 23

verze dokumentu

: 04

platĂ­ od

: 05.04.2019

Centrální laboratoře, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34

D-03 Vyšetření prováděná externími laboratořemi

 

Pro zpracování biologického materiálu na vyšetření, která CL neprovádí, využívají CL služeb smluvních laboratoří a dalších specializovaných pracovišť.

Smluvní laboratoř SPADIA LAB zajišťuje svoz vzorků i do dalších laboratoří.

 

Seznam vyšetĹ™enĂ­ odesĂ­lanĂ˝ch do externĂ­ch laboratoří je uveden v Seznamu externĂ­ch laboratoří.

Všechny odeslané vzorky se evidují na Centrálním příjmu Centrálních laboratoří. .