D-03 Vyšetření prováděná externími laboratořemi

 

Pro zpracování biologického materiálu na vyšetření, která ÚLD neprovádí, využívá ÚLD služeb smluvních laboratoří a dalších specializovaných pracovišť.

Smluvní laboratoř SPADIA LAB zajišťuje svoz vzorků i do dalších laboratoří.

 

Seznam vyšetĹ™enĂ­ odesĂ­lanĂ˝ch do externĂ­ch laboratoří je uveden v Seznamu externĂ­ch laboratoří.

Všechny odeslané vzorky se evidují na Centrálním příjmu ÚLD.