F-01-04 Seznam vyšetření CL – Úsek mikrobiologie

 

Vyšetření podle kategorie

Dýchací cesty

Ucho

Oko

Centrální nervový systém

PohlavnĂ­ ĂşstrojĂ­

Močové ústrojí

Kůže a povrchové stěry

Rány, hluboké defekty a tkáně

Tekutý materiál (obsah dutin, punktáty, hnisy)

Kardiovaskulární systém

Krev

Zažívací ústrojí

Otisková metoda

Cizorodý materiál

Hemokultivace

Parazitologie

Patologie

Screening - MRSA, ESBL, VRE

Stěry z prostředí (epidemiologie)

 

Molekulární diagnostika