F-01-03 Seznam vyšetření CL – Úsek imunologie

 

 Alergie

 Antiinfekční imunita

 Autoprotilátky

 Buněčná imunita

 Imunitní proteiny