F-01-02 Seznam vyšetření CL – Úsek hematologie

 

Morfologická vyšetření

 

            Vyšetření na automatických analyzátorech

                        Krevní obraz

Krevní obraz s diferenciálem

Retikulocyty

Body fluid

ICIS (Intensive Care Infection Score)

Prognostické skóre Covid-19 – výzkumný parametr)

 

Indikace nevyžádaných vyšetření

 

Rutinní morfologická vyšetření

            Mikroskopický diferenciální rozpočet leukocytů

Vyšetření schistocytů

 

Speciální morfologická vyšetření

            Morfologická vyšetření aspirátu kostní dřeně -  Pokyny pro odběr aspirátu kostní dřeně

Cytochemická vyšetření

 

Imunofenotypizační vyšetření

                        Buňky CD34+

 

                       

Vyšetření poruch hemostázy

                        Vyšetření primární hemostázy

                        Základní koagulační vyšetření

Speciální koagulační vyšetření

Vyšetření na objednávku

 

H_PI 066 Indikace nevyžádaných vyš. KOAG