F-01-02 Úsek hematologie

Laboratorní příručka/LP vydaná - kapitoly - txt.+hlav.

číslo dokumentu

: CL_LP 33

verze dokumentu

: 05

platí od

: 29.03.2021

Centrální laboratoře, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Šrobárova 1150/50, Praha 10, PSČ 100 34

F-01-02 Seznam vyšetření CL – Úsek hematologie

 

Morfologická vyšetření

 

            Vyšetření na automatických analyzátorech

                        Krevní obraz

Krevní obraz s diferenciálem

Retikulocyty

Body fluid

ICIS (Intensive Care Infection Score)

 

Indikace nevyžádaných vyšetření

 

Rutinní morfologická vyšetření

            Mikroskopický diferenciální rozpočet leukocytů

Vyšetření schistocytů

 

Speciální morfologická vyšetření

            Morfologická vyšetření aspirátu kostní dřeně -  Pokyny pro odběr aspirátu kostní dřeně

Cytochemická vyšetření

 

Imunofenotypizační vyšetření

                        Buňky CD34+

 

                       

Vyšetření poruch hemostázy

                        Vyšetření primární hemostázy

                        Základní koagulační vyšetření

Speciální koagulační vyšetření

Vyšetření na objednávku

 

H_PI 066 Indikace nevyžádaných vyš. KOAG