Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Úvod

Centrum vysoce specializované onkologické péče pro dospělé FNKV poskytuje nadregionální komplexní onkologickou péči dospělým pacientům se solidními nádory (diagnostika, chirurgie, radioterapie včetně vybraných technik, systémová léčba, paliativní léčba, dispenzarizace) s celorepublikovou působností. Činnost centra vysoce specializované onkologické péče pro dospělé koordinuje Onkologická klinika, kde se realizuje veškerá onkologická terapie kromě chirurgické léčby.

Součástí centra jsou jednotlivé kliniky a pracoviště, které se podílejí na diagnostice a terapii zhoubných nádorů:

Navigace

Copyright © 2010 - 2022 FNKV