Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Věda a výuka

2009 – 2011- spoluřešitelMetropolitní univerzita Praha, o.p.s. Evropský sociální fond Pracovní trénink pro zdravotně postižené

Klinika slouží jako výukové pracoviště pro výuku studentů 3. LF UK, a to jak studentů bakalářského studia fyzioterapie, tak i studentů magisterského studia všeobecného lékařství. Jako výuková základna Institutu pro postgraduální vzdělávání ve zdravotnictví se podílí již přes čtyřicet  let na specializační přípravě lékařů v oboru Rehabilitace a fyzikální medicína. V roce 2007 klinika získala akreditaci v oboru „Rehabilitační a fyzikální medicína“ a reakreditaci obhájila v roce 2014. Dále má akreditaci k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu „Aplikovaná fyzioterapie, odborný fyzioterapeut.“

Klinika realizuje výzkumné záměry, z nichž nejvýznamnější jsou studie zaměřené na výzkum roztroušené sklerózy mozkomíšní. Středem zájmu jsou dále akutní cévní mozkové příhody a neurotraumatologie.

Lékaři kliniky zastávají důležité funkce ve výborech odborných společností, jsou členy redakčních rad odborných časopisů.

Od roku 1973 jsme součástí i postgraduálního specializačního vzdělávání lékařů.

 

Klinika se významně podílela na Psychoneurofarmakologickém výzkumu  Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, PRVOUK P34. V současnosti jsme požádali o několik výzkumných grantů pro další období.

Klinika realizuje výzkumné záměry, z nichž nejvýznamnější jsou studie zaměřené na výzkum roztroušené sklerózy mozkomíšní. Středem zájmu jsou dále akutní cévní mozkové příhody a neurotraumatologie.

Seznam učitelů 3. LF UK

prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.
Doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph.D.
as. MUDr. Tereza Knoppová
Mgr. Magdaléna Marková
Mgr. Jiří Kajzar
Mgr. Natália Hrušková
Mgr. Eliška Froňková
as. PhDr. Alena Herbenová
as. Mgr. Pavla Honců
Bc. Zuzana Čejková
Leona Smičková
Mgr. Přemysl Vlček

 

Pregraduální výuka

Pregraduální výuka studentů 3. LFUK probíhá v magisterském studiu a v bakalářském studiu. Její pravidelnou součástí je vedení diplomových a bakalářských prací. Nepravidelnou součástí pregraduální výuky je vedení studentské vědecké odborné činnosti.

Magisterské studium
Výuka probíhá v prvním a třetím až šestém ročníku českého i anglického kurikula. Její náplní je rehabilitační diagnostika a terapie. Výuka probíhá jednak formou klinické stáže u lůžka pacienta a participace studentů při ambulantní činnosti. Další formou jsou semináře, v rámci řádné výuky i v rámci povinně volitelných kurzů.

Bakalářské studium
Zahraniční výměnné programy

Vedle standardní výuky všeobecného lékařství pro anglicky mluvící studenty naší fakulty se stáží.

Studenti výměnného programu Erasmus, kteří studují společně s anglicky mluvícími studenty naší fakulty.

IFMSA (International Federation of Medical Students Associations). ……

Postgraduální výuka

Postgraduální výuka probíhá ve třech základních úrovních jako doktorské studium, specializační příprava mladých lékařů kliniky, specializační výchova sester. Kromě těchto základních podob postgraduální přípravy klinika participuje na přípravě lékařů z jiných pracovišť formou krátkodobých a dlouhodobých stáží.

Školitelem doktorského studia v oboru Neurověd je prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.

Školitelem doktorského studia v oboru Preventivní lékařství je doc. PhDr. Kamila Řasová, Ph. D.

Publikace
http://www.lf3.cuni.cz/3LF-738.html

Granty

2016 DIFFERENT APPROACHES IN NEUROREHABILITATION AND THEIR IMPACT ON CLINICAL IMPROVEMENTS OF NEUROLOGICAL PATIENTS, Norské fondy

2016 – 2020 AZV 16-2683A

260277/SVV/2016

GAUK 112616

2015 - spoluřešitel 260168/SVV/2015 Neuropsychofarmakologický výzkum na 3.LF UK

2013 – 2016: spoluřešitel Programu rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, PRVOUK P34, Psychoneurofarmakologický výzkum

2013 – 2015: GA13-23940S - Osobnost a spontánní mozková aktivita během klidu a sledování filmu: vzájemný vztah a strukturní determinanty6 914 000 Kč, spoluřešitel

2013-2015: CZ.2.17/2.1.00/31299 Projekt Metropolitní univerzity Praha (MUP) a Nadačního fondu pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) - Pracovní trénink pro zdravotně postižené, Operační program Praha Adaptabilita, Evropský sociální fond, 6 405 767 Kč, spoluřešitel

2014- spoluřešitel 260045/SVV/2014 Neuropsychofarmakologický výzkum na 3.LF UK

2013 – hlavní řešitelVytvoření nového studijního programu „Vyšetřovací a terapeutické postupy v neurorehabilitaci (NEUROREHAB)“ CSM4/CRP/20131 124 000 Kč

2012 - hlavní řešitelRehabilitation in Multiple Sclerosis, small grant “Content of physical rehabilitation in multiple sclerosis”13 000 EUR

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV