Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Úvod

Vážená paní/vážený pane,

dovolte, abych Vás přivítala na stránkách Kliniky rehabilitačního lékařství, která je společným pracovištěm Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Na klinice jsou v rámci lůžkového oddělení léčeni dospělí pacienti s vertebrogenními poruchami, neurologickými onemocněními, zejména pacienti po postižení mozku, dále pacienti po ortopedických operacích, úrazech pohybové soustavy či operacích páteře. Cílem rehabilitace je zlepšení jak funkčního deficitu, tak kvality života a pracovní a sociální reintegrace. Interdisciplinární tým odborníků pracuje ve složení: rehabilitační lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped, psycholog a sociální pracovník; jednotliví zástupci jmenovaných odborností provádějí diagnostiku a následnou terapii na základě individuálního rehabilitačního plánu.

Po ukončení lůžkové rehabilitace poskytujeme možnost následné koordinované péče v rámci našich ambulancí.

 

Prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV