Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Pro pacienty

Aktualizace ke dni 3.6.2020:

Vzhledem k současné epidemiologické situaci jsou možné návštěvy na lůžkovém oddělení kliniky rehabilitačního lékařství FNKV  pouze při dodržení následujících podmínek:

 • návštěvy u pacientů od 7. dne hospitalizace
 • doba návštěvy 15.30 - 17.30 hod. v trvání max. 30 min. u jednoho pacienta/pacientky, v počtu max. dvou osob (nutné roušky),na vícelůžkových pokojích po vzájemné dohodě pacientů/pacientek
 • mobilní pacienti mohou využít venkovních prostor v areálu FNKV, při nepříznivém počasí vyhrazené prostory v pavilonu "O" (informace podá ošetřující personál)
 • před vstupem na lůžkovém oddělení je nutné aby se návštěva ohlásila u sestry za účelem  změření teploty a vyplnění čestného  prohlášení ZDE. Při teplotě 37°C a výše nebude umožněn kontakt s pacientem/pacientkou

 

Ambulantní část

Ambulantní část je umístěna v přízemí Kliniky rehabilitačního lékařství FNKV.  Ambulance se skládají ze tří vyšetřoven. Zde jsou vyšetřováni nemocní, které písemně doporučil lékař z jiného pracoviště.

Kartotéka s registrem pacientů se nachází v přízemí kliniky a slouží k objednávání nemocných do specializovaných  poraden  (osobně i telefonicky v běžné  pracovní době od 7.00 do 15.30 hodin, tel.: +420 267 16 2595).

Pro objednání k ambulantnímu vyšetření lékařem je možné využít on-line objednávkový systém, který je přístupný na: http://objednavky.fnkv.cz

Lůžkové oddělení

Na lůžkovém oddělení kliniky jsou standardní čtyřlůžkové a pětilůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením (WC, sprchy). Klinika má k dispozici 1 jednolůžkový a dva dvoulůžkové nadstandardní pokoje. 

Na klinice pracuje interdisciplinární tým odborníků:

 • rehabilitační lékaři
 • fyzioterapeuti
 • ergoterapeuti
 • psycholog
 • logoped
 • sociální pracovník
 • zdravotní sestry
 • masér
 • sanitáři

Kolektiv fyzioterapeutů a ergoterapeutů je obeznámen se většinou, v současnosti používaných technik pohybové terapie, která je základem léčby hospitalizovaných i ambulantních pacientů. Těžiště práce leží v individuální péči o nemocného, kdy pacient cvičí pod vedením – a často i za vydatné pomoci – fyzioterapeuta či ergoterapeuta. Ten na základě indikace lékaře a vlastní analýzy postižení pohybových funkcí přizpůsobuje jednotlivé léčebné postupy danému individuálnímu postižení pacienta, jeho možnostem i s přihlédnutím k jeho ostatním diagnózám.      V rámci kliniky pracuje cca 60 fyzioterapeutů a ergoterapeutů s vysokoškolským, vyšším odborným i středoškolským vzděláním.

Klinika poskytuje svým pacientům kromě vlastní pohybové léčby také komplexní služby spadající do náplně rehabilitačního centra. Kromě již zmíněné podpory úpravy sociálních zařízení pro pacienty na bezbariérová, došlo k doplnění vybavení ergoterapie. V rámci ergoterapie se pacienti s pohybovým deficitem znovu učí zvládat úkony běžné denní obsluhy jako hygienu, přípravu a příjem potravy, základní soběstačnosti v domácím prostředí. Vybírá vhodné pomůcky pro sebeobsluhu, doporučuje i úpravy domácího a pracovního prostředí. Cílem je dosažení maximální nezávislosti pacienta.

Součástí rehabilitačního týmu je i logoped, pro léčbu poruch komunikace, polykání a poznávacích funkcí, a psycholog, jehož péče je nutná pro zvládnutí psychické stránky těžkých tělesných postižení. Některé druhy zdravotní péče jsou poskytovány i formou ambulantní péče zvláště pro pacienty ze spádové oblasti Prahy 3 a Prahy 10. Ročně je na klinice rehabilitačního lékařství vyšetřeno v průměru 3700 nových ambulantních pacientů. Kromě toho je řada pacientů dlouhodobě sledována v rámci specializovaných ambulancí zvláště pak ambulancí pro vertebrogenní nemoci.

Metody využívané na Klinice rehabilitačního lékařství

 • vyšetření a ošetření rehabilitačním lékařem
 • vyšetření a ošetření fyzioterapeutem, jsou využívány tyto speciální postupy: Vojtova reflexní lokomoce, DNS, Brügger koncept, metoda Brunkow, senzomotorická stimulace, spirální dynamika, cvičení SM systém, Bobath koncept, BPP dle Čápové, PNF, cvičení dle Ludmily Mojžíšové, Klappovo lezení, kineziotaping a mnoho dalších
 • vyšetření a ošetření ergoterapeutem, využívány jsou i speciální postupy: trénink paměti, bazální stimulace, PANAT koncept, mirror therapy
 • elektroléčebné a vodoléčebné procedury
 •  masáže
 • cvičení za pomocí přístrojů, včetně přístrojů s biologickou zpětnou vazbou (biofeedback)

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV