Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

O klinice

Klinika rehabilitačního lékařství byla otevřena v roce 1970 v jedné z nejstarších budov - v pavilonu “A”. Její vznik je spojen s ústřední osobností české rehabilitace profesorem MUDr. Vladimírem Jandou, DrSc., který její otevření prosadil. Prof. MUDr. Vladimír Janda, CSc. vedl kliniku po dobu třiceti let do začátku roku 2000. Pod jeho vedením se stala centrem Československé rehabilitační medicíny a pojmem i v celosvětovém měřítku. Z tohoto pracoviště vzešlo několik celosvětově akceptovaných a vysoce ceněných postupů léčebně rehabilitační péče jako technika senzomotorické stimulace, principy svalové nerovnováhy (dysbalance), učení o klinickém významu základních pohybových stereotypů atd. Od roku 2000 stál v čele kliniky as. MUDr. Jan Vacek, Ph.D., od května 2007 do června 2013 vedla kliniku doc. MUDr. Dobroslava Jandová. V říjnu 2015 byla přednostkou kliniky jmenována prof. MUDr. Marcela Grünerová Lippertová, Ph.D.

Lokalizace

V roce 1997 byla klinika přemístěna do současných prostor v pavilonu O, kde získala větší prostorové zázemí pro vlastní fyzioterapii. Pacienti se dočkali důstojných, moderně koncipovaných pokojů. S využitím dotace Ministerstva zdravotnictvím došlo postupně k přestavbě sociálních zařízení lůžkové základny na plně bezbariérové, umožňující plnou dostupnost i osobám s těžkými pohybovými poruchami.

Klinika disponuje třiceti třemi lůžky v devíti pokojích. Každý pokoj má vlastní sociální zařízení. Lůžkové oddělení je umístěno ve druhém patře pavilonu O. Tuto stanici vede staniční sestra s kolektivem sester a pomocného personálu. Primářem kliniky a vedoucím lékařem lůžkové části je MUDr. Jarmila Kolářová, CSc. Na lůžkovém oddělení kliniky se ročně v průměru vystřídá 377 pacientů z celé České republiky.

Detašovaná pracoviště 

Léčebně rehabilitační péče je nedílnou součástí léčby pacientů ostatních klinik FNKV. Na klinikách s vysokými nároky na pohybovou terapii či vysoce specifické léčebné postupy jsou detašovaná pracoviště fyzioterapeutů a ergoterapeutů. Na lůžkových odděleních ostatních klinik FNKV je v průměru ročně poskytnuta odborná rehabilitace 12.800 pacientům.

Detašovaná pracoviště:

 • ortopedicko-traumatologická klinika
 • neurologická klinika
 • klinika popáleninové medicíny
 • klinika plastické chirurgie
 • gynekologicko-porodnická klinika
 • otorinolaryngologická klinika

Pracoviště, kde zajišťujeme odbornou léčebně rehabilitační péči:

 • I. interní, II. interní, III. kardiologická interní klinika
 • interní hematologická klinika
 • klinika anesteziologie a resuscitace
 • klinika dětí a dorostu
 • chirurgická klinika klinika
 • kardiochirurgická klinika
 • neurochirurgická klinika
 • dermatovenerologická klinika
 • radioterapeutická a onkologická klinika

Nejčastější diagnózy

Spektrum pacientů léčených na klinice zahrnuje širokou škálu poruch pohybového ústrojí. Léčí se zde pacienti po úrazech a operacích pohybového aparátu, pacienti s neurologickými diagnózami, pacienti,  u nichž došlo vlivem jakéhokoliv patologického procesu ke snížení schopnosti samostatného nezávislého a plně funkčního pohybu. Dominantní skupinou jsou pacienti s bolestmi pohybového ústrojí nejrůznější etiologie.

Ortopedicko-traumatologické diagnózy
 • kloubní náhrady
 • stavy po operacích páteře
 • stavy po traumatech

Neurologické diagnózy

 • vertebrogenní syndromy
 • stavy po cévních mozkových příhodách a traumatech mozku
 • roztroušená skleróza
 • svalová dystrofie, myopatie
 • morbus Parkinson
 • polyneuropatie Guillain-Barré

   

Kvalifikace zaměstnanců kliniky

Na výběr kvalifikovaného personálu je brán zvláštní zřetel. V současné době na klinice pracují lékaři s atestací v oboru FBLR, lékaři ve specializační přípravě, vysokoškolsky vzdělaní fyzioterapeuti, ergoterapeuti a zdravotní sestry, klinický psycholog a logoped. Pracovní tým doplňují fyzioterapeuti se specializační přípravou v oboru Aplikovaná fyzioterapie, masér, sanitáři.

Vybavenost přístroji

Klinika rehabilitačního lékařství disponuje celou řadou vyšetřovacích a terapeutických přístrojů.

Elektroléčebný úsek – přístroje pro vyšetření I/t křivky a aplikaci elektroanalgetických a stimulačních proudů, léčebného ultrazvuku, magnetoterapie, vakuum-kompresní terapie, lymfatické drenáže, trakcí; k vybavení patří i vysokovýkonný laser

Vodoléčebný úsek – disponuje vířivými končetinovými i celotělovou hydromasážní vanou

Pohybová terapie – kromě základních posilovacích strojů nabízíme cvičení v závěsném systému Redcord, na speciálním zařízení Space Curl, které umožňuje trojdimenzionální pohyb, v rámci terapie s pacienty využíváme terapeutický chodník, trenažér horních a dolních končetin (motomed), kolenní či ramenní motodlahy, ale také moderní přístroje s možností zpětné biologické vazby – terapeutickou plošinu TYMO nebo stavěcí stůl Thera Trainer.

Ergoterapeutické oddělení využívá speciálních diagnosticko-terapeutických počítačových programů.

V rámci rehabilitační diagnostiky provádíme také moiré vyšetření.    

 

 

 

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV