Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Věda a výuka

Na klinice popáleninové medicíny je od roku 1990 v provozu kultivační laboratoř. Ta se zabývá nejen produkcí kultivovaných štěpů, ale též výzkumem, zejména v oblasti hojení ran a krytí rozsáhlých kožních ztrát. Ve spolupráci s akademickými (ÚMCH, ÚMG a ÚEM AV ČR) i jinými univerzitními (1. LF UK) pracovišti se zaměřila na následující problematiku:

  • kultivace lidských keratinocytů na nosičích polymerních i biologických (studium interakce buňka - polymer)
  • kryokonzervace kultivovaných štěpů i buněčných suspenzí

Klinika popáleninové medicíny je základnou pregraduální výuky studentů 3.-6. ročníku bakalářského a magisterského studia 3. LF UK Praha . Na klinice je zajišťována  postgraduální výuka v rámci předatestační přípravy v oboru chirurgie, plastické chirurgie a popáleninové medicíny. Jednodenní stáž je určena pro specializaci záchranáře.

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV