Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Úvod

Vážená paní/vážený pane,

jménem vedení kliniky Vás vítáme na internetových stránkách Kliniky popáleninové medicíny FNKV. Klinika popálenin patří mezi historicky nejstarší specializované popáleninové pracoviště v regionu  a je společným pracovištěm Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (3.LF UK). 

Základní činností kliniky je poskytování multidisciplinární, specializované léčebné a preventivní péče v oboru popáleninová medicína všem nemocným s termickým úrazem a jeho následky. Popáleninové centrum zajišťuje komplexní a kontinuální péči o pacienty  všech věkových kategorií pro spádovou oblast celých Čech. Součástí léčby je i komplexní péče o jizevnaté následky úrazu včetně laserterapie a rekonstrukční chirurgie.

 Nedílnou součástí činnosti kliniky popálenin je výuka studentů 3.LF UK, kontinuální profesní vzdělávání lékařů kliniky, postgraduální vědecké studium a postgraduální výuka lékařů v oboru všeobecní a plastická chirurgie. Klinika spolupracuje i na výuce zdravotních sester. Součástí práce kliniky je i aktivní účast ve výzkumných projektech řešených v rámci České republiky. Klinika se aktivně podílí na odborné spolupráci v rámci evropských popáleninových pracovišť.  

Navigace

Copyright © 2010 - 2023 FNKV