Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Struktura kliniky

Vedení kliniky:
Přednosta: doc. MUDr. Robert Zajíček, Ph.D.
Zástupce přednosty pro LPP: primářka MUDr. Cecilie Stonová

Vrchní sestra: Mgr. Lenka Šetelíková
Sekretariát: Ing. Anahit Pehrizyan

Ambulantní část a operační sály
Vedoucí lékař: MUDr. Hubert Šuca
Staniční sestra: Markéta Pensdorfová

JIP pro dospělé
Vedoucí lékař: MUDr. Bohumil Bakalář
Staniční sestra: Jitka Štěpánková

JIP pro děti
Vedoucí lékař:
MUDr. Richard Kubok
Staniční sestra: Martina Jůzková

Oddělení dospělých ST1
Vedoucí lékař: MUDr. Lenka Habrová
Staniční sestra: Bc. Lenka Kolínová

Dětské oddělení
Vedoucí lékař:
MUDr. Richard Kubok
Staniční sestra: Martina Formánková

 

 

 

 

 

 

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV