Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Pro pacienty

Nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejich výpisů nebo kopií

Máte právo nahlédnout do své zdravotnické dokumentace a nechat si pořídit kopii z doby ošetření v naší nemocnici. Pokud budete chtít nahlížet do své dokumentace během své hospitalizace, domluvte si prosím na oddělení schůzku s lékařem. Ten Vám nabídne termín v nejbližším možném termínu s ohledem na jeho pracovní povinnosti. K zajištění těchto služeb jsou nutné vyplněné příslušné formuláře. Jsou k dispozici na webové stránce FNKV - www.fnkv.cz - odkaz „Informace pro pacienty - Zdravotnická dokumentace“ nebo vám je poskytne staniční sestra oddělení. Nahlížení do dokumentace a pořizování kopií je zpoplatněno. Konkrétní informace vám poskytne vrchní sestra kliniky. 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV