Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Úvod

Vítáme Vás na stránkách Kliniky plastické chirurgie jménem vedení kliniky.

Naše klinika je nejstarším a největším pracovištěm plastické chirurgie v České republice. Klinika byla založena prof. Burianem, jedním ze zakladatelů oboru plastické chirurgie v Evropě, v první polovině minulého století (viz. historie kliniky). Od jejího založení si klinika udržuje přední postavení mezi pracovišti plastické chirurgie v naší zemi. Naše pracoviště poskytuje spektrum operací v celém rozsahu oboru plastické chirurgie - od léčby vrozených vývojových vad, akutních úrazů ruky a obličeje, složitých mikrochirurgických rekonstrukcí až po výkony estetické chirurgie. Ročně se u nás provede více jak 8.000 operačních zákroků.

Je jediným školícím pracovištěm dalších plastických chirurgů s akreditací nejvyššího stupně pro oblast Čech.

O pacienty se s maximální péčí a radostí stará největší tým plastických chirurgů a sester v Čechách.

Za celý tým lékařů a sester,

prof. MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.
přednosta kliniky

  

 

 

 

 

 

 

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV