Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Struktura kliniky

Vedení kliniky: (3. patro)
Přednosta: prof.
MUDr. Andrej Sukop, Ph.D.
Zástupce přednosty: prim. doc. MUDr. Aleš Nejedlý
Vrchní sestra:
Mgr. Renáta Hodějovská
Sekretariát: Marie Volfová, Monika Tišlerová

Ambulantní část: (přízemí)
Vedoucí lékař:
as. MUDr. Jiří Kletenský
Staniční sestra:
Mgr. Marie Pavlíková 

Lůžkové oddělení standard - dospělí: (5. patro)
Vedoucí lékař:
as. MUDr. Jiří Bayer
Staniční sestra: Zuzana Sommerová

Lůžkové oddělení nadstandard - dospělí: (3. patro)
Vedoucí lékař: as. MUDr. Kateřina Bodiánová
Staniční sestra: Šárka Zoubková

Lůžkové oddělení pro děti: (5. patro)
Vedoucí lékař:
 as. MUDr. Eva Leamerová
Staniční sestra: Kateřina Vrbová

JIP dospělí: (6. patro)
Vedoucí lékař:
as. MUDr. Svatopluk Svoboda
Staniční sestra: Iva Chytková

JIP děti: (5. patro)
Vedoucí lékař:
 MUDr. Jana Dvořáková
Staniční sestra: Ivana Jirků

Operační sály: (6. patro)
Vedoucí lékař: as. MUDr. Klára Schwarzmannová
Staniční sestra: Jana Borková, Bc.

Ambulantní operační sály: (přízemí)
Staniční sestra: zástup staniční sestry OPS Jana Poláčková

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV