Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

O klinice

Na Klinice plastické chirurgie jsou z hlediska spektra operací oboru plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie prováděny veškeré výkony tohoto oboru.

Vyjmenujme si hlavní z nich:

  • léčba vrozených vad - mezi něž patří obličejové rozštěpy, některé vrozené vady končetin a zevního genitálu
  • chirurgická léčba kožních nádorů
  • rekonstrukce prsu po  odstranění  pro nádor nebo u vrozených vad
  • léčba ztrátových poranění měkkých tkání
  • traumatologie ruky a obličeje, chirurgie ruky
  • estetická (kosmetická) chirurgie.

Klinika je centrem pro léčbu rozštěpových vad pro  území celých Čech. Péče o takto postižené pacienty je komplexní. V týmu odborníků kliniky je kromě plastického chirurga také pediatr, ortodontista, genetik, klinický teratolog, foniatr, otorhinolaryngolog, antropolog a psycholog.

Klinika rovněž plní úlohu mikrochirurgického centra. Tato technika je využívána ve dvou oblastech. Prvou je tzv. replantační mikrochirurgie, kam patří zpětné našívání částí těla oddělených úrazem. Ve většině případů se jedná o amputační poranění na horní končetině.

Druhou oblastí jsou potom tzv. volné laloky, kdy do místa tkáňového defektu jsou přenášeny tkáňové celky ze vzdálených částí těla na cévní stopce, která je potom napojována na cévy příjmové v blízkosti defektu. Klinika zajišťuje 24 hodinový replantační servis a plní úlohu mikrochirurgického centra pro území Čech. Neobyčejně významná je specializovaná mezioborová spolupráce s ortopedickou klinikou při replantacích vyžadujících stabilizaci skeletu zevní fixací i při řešení poúrazových defektů u otevřených zlomenin zvláště dolních končetin. Klinika je součástí traumacentra FNKV.

Mimo výše uvedené aplikace mikrochirurgické techniky je možné pomocí této techniky nejenom krýt defekty, ale provádět také rekonstrukce, například prstů ruky. Významný podíl spektra operací tvoří mezioborová spolupráce při léčbě rakoviny prsu. Provádíme rekonstrukce prsu vlastní tkání i pomocí prsních implantátů. K tomu se současné době řadí i problematika preventivní léčby u pacientek s vysokým rizikem rakoviny prsu (BRCA pozitivita). Léčba spočívá v preventivním odstranění prsní žlázy a pokud to poměry dovolují v okamžité rekonstrukci prsu.  

Kromě již uvedené mezioborové spolupráce  je obor plastické a rekonstrukční žádaným  partnerem i pro další obory  jakými  jsou chirurgie, kardiochirurgie, neurochirurgie otorhinolaryngologie, gynekologie, ophtalmologie a další. 

Klinika je pracovištěm plastické chirurgie které poskytuje spektrum operací v celém rozsahu oboru a je školícím pracovištěm s akreditací nejvyššího stupně.

Historie Kliniky plastické chirurgie k nahlédnutí ZDE 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV