Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Pro pacienty

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA PRVNÍ POMOCI PRO DĚTI A DOROST
Ordinační hodiny: všední dny - 19:00 - 7:00
                                víkendy a svátky - nepřetržitý provoz

Kontakt: 267 163 600 

Odborné zaměření a důležité choroby, kterými se klinika zabývá, základní popis chorob i s radami rodičů:

Klinika dětí a dorostu (dále také KDD nebo klinika) je organizační jednotkou FNKV. Jejím posláním a náplní činnosti je diagnostika a terapie interních onemocnění dětí a dorostu ze spádové oblasti Prahy 3, 10, 15, 22. Klinika dále působí jako regionální, případně celostátní, konzultační pracoviště pro pacienty s fenylketonurií, diabetem mellitem, s endokrinními onemocněními, alergickými onemocněními, revmatologickými onemocněními, juvenilní hypertenzí a s některými nemocemi gastrointestinálního a uropoetického systému.

Klinika disponuje celkem 35 lůžky umístěnými ve druhém patře pavilonu M. Lůžková část je rozdělena na 1. lůžkové oddělení pro větší děti a dorost (děti starší tří let) a 2. lůžkové oddělení pro kojence a batolata (do tří let věku).
Na každém oddělení je vyčleněn specielní pokoj pro dětí vyžadující zvýšenou (tzv. intermediární) péči. Je zde soustředěna potřebná technika jako kardiomonitory, oxymetr, infuzní pumpy, odsávačky, inhalátory apod. S dětmi, pokud si to rodiče přejí, hospitalizujeme i matky. Na klinice je mateřská i základní škola.

Ambulantní péče je soustředěna v přízemí kliniky ve všeobecných a především specializovaných odborných ambulancích. Štítná žláza a jiná endokrinní onemocnění, cukrovka, poruchy růstu, kongenitální adrenální hyperplazie, obezita), kardiologie, dermatologie, fenylketonurie, juvenilní hypertenze a poruchy metabolismu lipidů, nefrologie, gastroenterologie, alergologie, otorhinolaryngologie, oftalmologie, ortopedie a psychologie. Klinika má vlastní pracovi‘tě určené k vyšetření ultrazvukem.
Na léčbě a diagnostice se podílí též dětský neurolog (na klinice je laboratoř pro záznam EEG), dětský psychiatr, psycholog, antropolog.

Ambulance pro fenylketonurii a endokrinologii mají celostátní působnost a poskytované služby jsou plně srovnatelné s mezinárodním standardem.

Celostátní význam má laboratoř pro novorozenecký screening. Všem novorozencům v České republice je před propuštěním z porodnice odebráno z patičky několik kapek krve na filtrační papírek, který je po zaschnutí zaslán poštou k analýze do laboratoře. Smyslem screeningu je zachytit některé vrozené choroby a zahájit jejich léčbu dříve než dojde k nevratnému poškození postiženého novorozence. Zájemce o bližší informace o novorozeneckém screeningu v České Republice odkazujeme na www.novorozeneckyscreening.cz.

Klinika je výukovou bází 3.lékařské fakulty. Probíhá zde výuka pediatrie v českém a v anglickém jazyce ve 3. – 6. ročníku v oboru všeobecné lékařství a výuka studentů bakalářských studijních programů. Klinika je zároveň školícím místem studentů doktorského studijního programu UK 3. LF. KDD je místem specializačního vzdělávání lékařů dle platné akreditace MZ ČR. V rámci postkvalifikačního vzdělávání organizuje řadu odborných seminářů a kurzů a to jednak v rámci FNKV, tak i ve spolupráci s IPVZ, ČLS JEP, ČLK, případně dalšími institucemi. Lékaři kliniky jsou hlavními řešiteli grantů, klinických studií a podílejí se na řešení výzkumných záměrů UK 3.LF.

Pro pacienty je zdarma k dispozici WiFi připojení k internetu.

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV