Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

O klinice

Z historie kliniky

Moderní anesteziologická péče v pražské Vinohradské nemocnici je založena bezprostředně po 2. světové válce Dr. Susatem, který  byl v anesteziologii vzdělán ve Velké Británii.  Počátkem padesátých let anesteziologickou problematiku přebírá MUDr. Bořivoj Dvořáček, který je v roce 1960 jmenován ústavním anesteziologem. Anesteziologický provoz spadá organizačně pod chirurgickou kliniku až do r. 1963, kdy vzniklo samostatné anesteziologické oddělení. Od roku 1969  vedl oddělení Prof. MUDr Jaroslav Počta, CSc. V tomto období byla anesteziologická problematika poprvé začleněna do pregraduální výuky lékařů na tehdejší Lékařské fakultě hygienické (LHF), dnešní 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1972 vzniklo Anesteziologicko-resuscitační oddělení, v r. 1983 pak Klinika anesteziologie a resuscitace (KAR). V letech 1991 až 1995 vedl pracoviště MUDr. Jan Šturma, CSc., který následně působil na pozici primáře až do roku 2012. Od roku 1996 do r. 2016 vedl kliniku prof. MUDr. Jan Pachl, CSc. 

Současná klinická péče - pacient na prvním místě !

Pracoviště je rozděleno na tři úseky reprezentující plnou šíři oboru Anesteziologie a intenzivní medicína, tedy na úsek anesteziologický, úsek intenzivní péče a úsek léčby bolesti.


Anesteziologická péče je poskytována na 23 operačních sálech, na klinice se poskytne ročně cca 16 000 anestezií pacientům ve všech věkových skupinách a ve všech oborech, s výjimkou kardiochirurgie. Anesteziologický profil zahrnuje i vysoce specializovanou péči v oborech, charakteristických pro Vinohradskou nemocnici, jako je popáleninová péče nebo plastická chirurgie vč. operací rozštěpových vad, replantační chirurgie a operativy periferních nervů a plexů. V anesteziologii se na naší klinice zaměřujeme na rozvoj moderních metod vč. pacientem řízené analgezie, regionální anestezie a katétrových technik pooperační analgezie.  

Intenzívní péče
je provozována na dvou odděleních umístěných ve dvou podlažích pavilonu H (RES 1 a RES 2) s celkovým počtem 21 lůžek (10 a 11) a jedním lůžkem vysokoprahového příjmového místa. Na lůžkovou část kliniky jsou přijímáni nemocní, vyžadující podporu nebo plnou náhradu životních funkcí. Personální a přístrojové vybavení umožňuje nejvyšší stupeň podpory orgánových funkcí vč. kontinuálních eliminačních technik a extrakorporální membránové oxygenace. Ročně je přijato na lůžkovou část kliniky 800 kriticky nemocných, polovina z celkového počtu je zajištěna z oblasti přednemocniční péče ve  spolupráci se záchrannými zdravotnickými službami, druhá polovina jsou již hospitalizovaní pacienti. KAR FNKV slouží jako nejvyšší resuscitační pracoviště pro pacienty s Prahy 3 a 10 a pacienty Traumacentra FNKV, které pokrývá východní část Prahy a středních Čech. Lůžková část kliniky je vybavena nejmodernějším klinickým informačním systémem, který umožňuje pracovat bez papírové dokumentace („paperless unit“) tak, aby se personál mohl věnovat více pacientům. Na lůžkách se prosazujeme nejnovější trendy v intenzívní péči, vč. velmi časné mobilizace a rehabilitace kriticky nemocných, prevence nosokomiálních infekcí a antibiotické surveillance. Multidisciplinární charakter péče podtrhuje  účast mikrobiologa a klinického farmaceuta na vizitách u lůžka.

Ambulance pro léčbu bolesti se věnuje léčbě pacientů s chronickou neztišitelnou bolestí nádorového i nenádorového původu. Její provoz byl ve FNKV obnoven v r. 2016. 


Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV