Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Klinické studie

Informace ke klinickým studiím: 

MUDr. Miroslav Veith, Ph.D.
Pro zadavatele: tel.: 267 16 3227, email: mveith@email.cz
Pouze pro potřeby pacientů kontakt na studijní sestru: volejte na tel.: 771 136 173 či pište na email: studie.veith@fnkv.cz


Aktuálně probíhá zařazování pacientů:
 - s diabetickým makulárním edémem (DME)
 - edémem při trombóze sítnicové žíly (BRVO)
- s vlhkou formou věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD)
- se suchou formou věkem podmíněné makulární degenerace (geografická atrofie při VPMD) - genová léčba
- se středně pokročilou neproliferativní diabetickou retinopatií 

Pacienti mají tuto léčbu plně hrazenou a za každou kontrolu obdrží finanční částku na pokrytí cestovného a stravy.

Pro informace ke klinickým studiím MUDr. Jana Hamouze pište na email hamouz@gmail.com

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV