Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Dětská kardiologie

Od 1. 4. 2022 bude kardiologická ambulance z důvodu zahraniční stáže přechodně uzavřena.


Ambulance dětské kardiologie

Náš tým: MUDr. Kristina Rücklová, Ph.D. (pediatr, dětský kardiolog): kristina.rucklova@fnkv.cz
               MUDr. Veronika Urbanová (pediatr): veronika.urbanova@fnkv.cz
               Bc. Vladimíra Šmejkalová (nutriční terapeut): vladimira.smejkalova@fnkv.cz
               Helena Špínová (kardiologická sestra): helena.spinova@fnkv.cz

V naší ambulanci vyšetřujeme a sledujeme nejen děti s vrozenými srdečními vadami, ale i děti po prodělané Kawasakiho nemoci. V posledních letech se věnujeme preventivní kardiologii včetně léčby hypercholesterolémie u dětí. Disponujeme moderním EKG a echokardiografickým přístrojem, ambulantním monitorem krevního tlaku a EKG Holterem. Úzce spolupracujeme s Gynekologicko-porodnickou klinikou FNKV. Od roku 2018 se naše ambulance podílí na péči o děti lidí zemřelých na dědičná kardiovaskulární onemocnění, především kardiomyopatie. Poskytujeme komplexní kardiologické vyšetření sourozencům dětí zemřelých na syndrom náhlého úmrtí kojence (SIDS). Aktivně jsme zapojeni do projektu G312 (NV18-02-00237) financovaného Ministerstvem zdravotnictví s názvem: Diagnostika příčin náhlé srdeční smrti u lidí ve věku 0-35 let pomocí molekulárně-genetických metod.
Od roku 2021 se ve spolupráci s III. interní- kardiologickou klinikou FNKV věnujeme časné detekci a snížení rizikových faktorů u dětí pacientů, kteří prodělali infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu v mladém věku. Bližší informace o projektu a doporučení viz ZDE

Indikace k odeslání pacienta do naší ambulance:

1) Podezření na vrozenou srdeční vadu (dušnost, cyanóza, synkopy bez prodromálních příznaků a/nebo v zátěži, bolest na hrudi, šelest)

2) Rodič prodělal infarkt myokardu nebo cévní mozkovou příhodu ve věku <50 let

3) Hypercholesterolémie, pokud je hladina LDL-cholesterolu >4,5 mmol/l dvakrát za sebou v odstupu 3 měsíců nebo LDL-cholesterol zůstává >3,6 mmol/l i po 6 měsíční dietě

Ordinační hodiny: Běžná kardiologická ambulance: středa 12:00 – 15:30h
                               Ambulance prevence ICHS: pátek 12:30 – 13:30h

Objednávání do běžné kardiologické ambulance telefonicky: +420 267 16 2570

Objednávání rodin s předčasnou aterosklerózou (infarkt myokardu nebo cévní mozková příhoda <50 let u rodiče): telefonicky +420 267 16 2570

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV