Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Úvod

Vítejte na stránkách Kardiocentra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Kardiologie má ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady tradici více než 80 let. K největšímu rozvoji však došlo až po roce 1995, kdy byla zřízena nová Kardiochirurgická klinika a jejím funkčním spojením s Kardiologickou klinikou vzniklo Kardiocentrum FNKV a 3.LF UK. V současnosti se jedná o největší kardio pracoviště v ČR (cca 7000 hospitalizací ročně). Kardiocentrum je též jediným českým pracovištěm, které získalo hodnocení „European Center of Excellence“ v americkém prestižním časopise Circulation. Kardiologická klinika i Kardiochirurgická klinika FNKV a 3. LF UK jsou špičkovými pracovišti moderního evropského typu a provádějí kompletní spektrum invazivních výkonů a srdečních operací u dospělých pacientů s výjimkou srdečních transplantací. Vedoucím lékařem Kardiocentra je přednosta III. interní – kardiologické kliniky   prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC. a jeho zástupcem přednosta Kardiochirurgické kliniky MUDr. Petr Kačer, Ph.D.

Nově vznikající kardiochirurgie v Ústí nad Labem neohrožuje existující pražská pracoviště. (Dementi článku v časopise "Zdravotnictví a medicína" ze dne 29.5.2019.)

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC.                      
                Vedoucí lékař Kardiocentra                                          
     a přednosta III. interní – kardiologické kliniky

Navigace

Copyright © 2010 - 2022 FNKV