Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Úvod

Vítejte na stránkách Kardiocentra Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Kardiologie má ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady tradici více než 80 let. K největšímu rozvoji však došlo až po roce 1995, kdy byla zřízena nová Kardiochirurgická klinika a jejím funkčním spojením s Kardiologickou klinikou vzniklo Kardiocentrum FNKV a 3.LF UK. V současnosti se jedná o největší kardio pracoviště v ČR (cca 7000 hospitalizací ročně). Kardiocentrum je též jediným českým pracovištěm, které získalo hodnocení „European Center of Excellence“ v americkém prestižním časopise Circulation. Výsledky Kardiocentra byly oceněny i řadou dalších vysokých ocenění na národní i mezinárodní úrovni.

Kardiologická klinika i Kardiochirurgická klinika FNKV a 3. LF UK jsou špičkovými pracovišti moderního evropského typu a provádějí kompletní spektrum invazivních výkonů a srdečních operací u dospělých pacientů s výjimkou srdečních transplantací. Vedoucím lékařem Kardiocentra je prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC. a jeho zástupci přednosta Kardiochirurgické kliniky doc. MUDr. Petr Kačer, Ph.D., přednosta Kardiologické kliniky prof. MUDr. Petr Toušek, PhD., FESC. a vedoucí Divize cévní chirurgie doc. MUDr. Peter Baláž, PhD.

prof. MUDr. Petr Widimský, DrSc., FESC., FACC.                      
                Vedoucí lékař Kardiocentra                                          

 

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV