Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

O klinice

Vážená paní, vážený pane.

vítáme Vás na stránkách Interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (3LF UK).

Naše klinika je zaměřena na urgentní interní medicínu včetně intenzivní péče ve vnitřním lékařství, diabetologii a endokrinologii, gastroenterologii a hepatologii, klinickou výživu a metabolismus, nefrologii, revmatologii, podpůrnou a paliativní medicínu a všeobecné vnitřní lékařství.

Při své činnosti se opíráme o tři integrální součásti, a sice poskytování vysoce kvalitní zdravotní péče, podpora a praktické provádění špičkového výzkumu a poskytování kvalitní pregraduální, specializační a doktorské výuky. V centru pozornosti klinické práce je především prospěch nemocného přicházejícího s jakoukoliv diagnózou interní povahy, bez ohledu na jeho věk, sociální postavení, etnický původ či náboženské vyznání. Kvalita práce zdravotnického týmu a poskytnuté zdravotní péče, včetně správné ošetřovatelské péče, jsou základní přístupem k nemocným.

Prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc. FASN, FERA

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV