Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111
Spustit Online tlumočení znakového jazyka

Nefrologie

ÚVOD
Divize nefrologie poskytuje komplexní specializovanou péči ambulantním a lůžkovým pacientům s akutním i chronickým onemocněním ledvin v širokém diagnostickém spektru a v různých stádiích pokročilosti onemocnění. Provádí intermitentní hemoeliminační metody u pacientů s akutním i chronickým selháním ledvin.

Součástí pracoviště jsou odborné ambulance, vyčleněná lůžka kliniky pro nefrologicky zaměřené pacienty, oddělení nemocniční dialýzy, ambulance pro pacienty na domácí hemodialýze, dále pak pracoviště peritoneální dialýzy.

Oddělení nemocniční dialýzy je součástí Multioborové jednotky intenzivní péče Interní kliniky (MOJIP) a disponuje 3 dialyzačními lůžky pro nemocniční dialýzu s možností provedení hemodialýzy i u dalších pacientů hospitalizovaných na MOJIP. Kromě intermitentní hemodialýzy se provádí také plazmaferézy u indikovaných pacientů.
V souvislosti se zajištěním hemoeliminačních metod provádí zavedení a následnou péči o dočasné a permanentní cévní přístupy. Oddělení provádí hemoeliminační metody u pacientů s akutním nebo chronickým selháním ledvin hospitalizovaných na Interní klinice FNKV a jiných pracovištích v rámci FNKV.

Odborné nefrologické ambulance se nachází na pavilonu N, v přízemí.
Specializovaná lůžka pro pacienty s nefrologickou problematikou jsou umístěny na pavilonu S, ve 1.patře, oddělení D.
Oddělení nemocniční dialýzy MOJIP se nachází na pavilonu S1, v 1.patře.

Divize nefrologie má akreditaci MZČR pro postgraduální přípravu lékařů ve specializačním oboru nefrologie jako Akreditované zařízení (AZ) II. typu – ambulantní a lůžkové zařízení pracoviště. Na pracovišti probíhá pregraduální výuka studentů a postgraduální vzdělávání lékařů v přípravě ke specializační způsobilosti v oboru nefrologie.

NÁŠ TÝM
Vedoucí pracovníci
Prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FERA, FASN
- vedoucí divize, email: ivan.rychlik@fnkv.cz, pavilon N, 3.podlaží, dveře č.: 14.
MUDr. Martin Havrda, MHA
- vedoucí konzultant divize, e-mail: martin.havrda@fnkv.cz
MUDr. Monika Grussmannová
- vedoucí oddělení nemocniční dialýzy, email: monika.grussmannova@fnkv.cz
MUDr. Karolína Krátká, Ph.D.
- vedoucí lůžkové části, email: karolina.kratka@fnkv.cz
 
Lékaři
MUDr. Petra Bachroňová
MUDr. Štěpán Bandúr, Ph.D.
MUDr. Mayara Knížek Bonatto
MUDr. Ondřej Remeš
MUDr. Jiří Žabka, CSc.

Sestry specializované na nefrologii
Bc. Věra Vandasová – úseková sestra nemocniční dialýzy
Ivana Neničková – úseková ambulantní sestra s odborným nefrologickým zaměřením

Navigace

Copyright © 2010 - 2024 FNKV