Procházením těchto stránek souhlasíte s použitím souborů cookie od nás a třetích stran zejména za účelem analýzy návštěvnosti. Více informací zde. zavřít
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
kontaktní telefon +420 267 161 111

Věda a výuka

Sympózia s mezinárodní účastí pořádané IHK 3. LF UK a FNKV (dříve OKH FNKV):

Transplantace kostní dřeně v léčbě hematologických malignit a solidních nádorů

Praha, 25.9.1997. Jednodenní sympozium, 3. LF UK, sdělení zde přednesli zahraniční účastníci: prof. J.R. Wingard, University of Florida, Gainesville, FL, USA, prof. G. J. Elfenbein, University of South Florida, Tampa, FL, USA a prof. B. Varet, Hôpital Necker Enfantes Malades, Paříž.

Biologie, patologie a léčba Hodgkinovy choroby I

Praha, 26.11.1998, 3. LF UK a IPVZ. Zahraniční účastníci (vyzvané přednášky): Prof. Dr. H. K. Müller – Hermelink, Ústav patologie University Würzburg, SRN, Prof. Dr. H. Tesch, I. interní klinika University v Kolíně nad Rýnem, SRN, Doc.  Dr. J. Wolf, I. interní klinika University v Kolíně nad Rýnem, Dr. D.  Hasenclever, Institut informatiky a lékařské statistiky University v Lipsku, SRN. Prof. Dr. L. Plank, Ústav patologie University v Martině, Slovensko. Sympózia se účastnilo 105 našich lékařů (patologů, hematologů, onkologů, radioterapeutů).

Pokroky v transplantaci kostní dřeně

Praha, 27.1.2000, 3. LF UK, téma bylo transplantace  krvetvorných buněk u autoimunitních chorob. Zahraniční přednášející: prof. D. Furst, Virgina Mason Research Center, Seattle, WA, USA, prof. Y. Sheonfeld, Tel Aviv University, Izrael, prof. P. Johnson, Department of Haematology, Western General Hospital, Edinburgh, Velká Británie. Sympózium bylo oceněno 5 body v rámci postgraduálního vzdělávání ČLK a potvrdilo před 3 lety založenou tradici těchto mezinárodních setkání na půdě FNKV a 3. LF UK.

Biologie, patologie a léčba Hodgkinovy choroby II

24.1.2002, 3. LF UK. Hostujícími přednášejícími byli významní zástupci Německé studijní skupiny Hodgkinovy choroby, s níž OKH úzce spolupracuje. Zahraniční přednášející: prof. Dr. V. Diehl,  I. interní klinika University v Kolíně nad Rýnem,  Prof. Dr. H. K. Müller – Hermelink, Ústav patologie University Würzburg, Dr. D.  Hasenclever,  Koordinační centrum pro klinické studie, Lipsko, SRN.

3. Mezinárodní sympózium na téma Hodgkinův lymfom, konané  v Praze ve dnech 17. - 18. 9. 2009.

4. Mezinárodní sympózium na téma Hodgkinův lymfom, Praha, Obecní dům, 11. - 12. 10. 2012. V přípravě, možno sledovat na: http://www.hodgkinprague.cz

Navigace

Copyright © 2010 - 2021 FNKV